Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z provozních důvodů bude od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Dnem 25. dubna 2018 ředitel školy vydává směrnici o úplatě ve školní družině na rok 2018/2019.

Směrnice úplata ŠD 2018_2019 web.