Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejímiž součástmi jsou MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska, oznamuje, že od 16. 7. 2018 do 12. 8. 2018 bude přerušen provoz výše uvedených MŠ.

V době od 2. 7. 2018 do 13. 7. 2018 je zajištěn provoz v MŠ Dolany – Véska.
V době od 13. 8. 2018 do 24. 8. 2018 je zajištěn provoz v MŠ Dolany.

Od 27. 8. 2018 je normální provoz obou mateřských škol.

Výše úplaty v době prázdnin je upravena následovně: Dodatek ke směrnici 17_18

Výše úplaty pro školní rok 2018_2019 je stanovena následovně: Směrnice úplata MŠ 2018-2019 – web