Naše škola se v letošním roce opět přidala k dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na různých místech celé ČR. Hlavním úklidovým dnem byla vyhlášena sobota 7.4., my jsme se s žáky přidali v pátek nebo následně v pondělí. Žákům a dětem, kteří se aktivně zapojili, patří velká pochvala. Jistě si uvědomují, že by nám všem bylo daleko lépe, kdyby prostředí kolem nás bylo čisté a hezké. Pomozte nám i Vy, udržet naše společné prostředí čisté.

Mgr. E. Doleželová