Ve čtvrtek 5. dubna proběhlo v učebně českého jazyka školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Školní soutěži předcházela třídní kola, která probíhala v závěru měsíce března a na počátku dubna. Reprezentanti těchto třídních kol si tedy mohli poměřit své recitační umění s žáky jiných tříd. Soutěžilo se ve dvou kategorií. První tvořili přednášející 6. a 7. ročníků, druhou kategorii žáci 8. a 9. tříd. K přednesu si učinkující nachystali umělecký text dle vlastního výběru. Někteří při hledání vhodného textu využili čítanky, jiní sáhli po textech z knih z vlastní nebo školní knihovny. Nejčastěji zaznívaly verše básníků J. Seiferta, J. Žáčka, K. J. Erbena nebo V. Hraběte. V první kategorii se utkalo celkem 17 soutěžících. Na 1. místě se umístila Vendula Finková ze 7. A, druhé místo obsadila Vendula Jarošová rovněž ze 7. A a třetí cenu získala Kristýna Tomanová ze 6. A. Porota také udělila cenu Marii Andrlové za přesvědčivý přednes básně K. J. Erbena Vodník. Ve druhé kategorii byla konkurence o něco slabší, své recitační nadání mezi sebou poměřovalo 10 žáků. Na prvním místě se s přehledem umístila Adéla Krejzarová z 9. A, druhé místo získala Eliška Hurytová z 8. B a třetí cenu obdržela Veronika Prnková z 9. B. Oceněné žákyně si kromě diplomu odnesli i sladkou odměnu. Potěšilo nás, že přestože se na recitačních soutěžích setkáváme především s dívkami, do letošního školního kola se přihlásili i čtyři chlapci soutěžící v první kategorii. Vítězům blahopřejeme!

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde