Archiv pro den: 9.4.2018

Ve čtvrtek 5. dubna proběhlo v učebně českého jazyka školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Školní soutěži předcházela třídní kola, která probíhala v závěru měsíce března a na počátku dubna. Reprezentanti těchto třídních kol si tedy mohli poměřit své recitační umění s žáky jiných tříd. Soutěžilo se ve dvou kategorií. První tvořili přednášející 6. a 7. ročníků, druhou kategorii žáci 8. a 9. tříd. K přednesu si učinkující nachystali umělecký text dle vlastního výběru. Někteří při hledání vhodného textu využili čítanky, jiní sáhli po textech z knih z vlastní nebo školní knihovny. Nejčastěji zaznívaly verše básníků J. Seiferta, J. Žáčka, K. J. Erbena nebo V. Hraběte. V první kategorii se utkalo celkem 17 soutěžících. Na 1. místě se umístila Vendula Finková ze 7. A, druhé místo obsadila Vendula Jarošová rovněž ze 7. A a třetí cenu získala Kristýna Tomanová ze 6. A. Porota také udělila cenu Marii Andrlové za přesvědčivý přednes básně K. J. Erbena Vodník. Ve druhé kategorii byla konkurence o něco slabší, své recitační nadání mezi sebou poměřovalo 10 žáků. Na prvním místě se s přehledem umístila Adéla Krejzarová z 9. A, druhé místo získala Eliška Hurytová z 8. B a třetí cenu obdržela Veronika Prnková z 9. B. Oceněné žákyně si kromě diplomu odnesli i sladkou odměnu. Potěšilo nás, že přestože se na recitačních soutěžích setkáváme především s dívkami, do letošního školního kola se přihlásili i čtyři chlapci soutěžící v první kategorii. Vítězům blahopřejeme!

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

V pátek 6. dubna navštívili školní družinu žáci sedmého ročníku, kteří si tento školní rok vybrali jako volitelný předmět Dramatickou výchovu. Rozhodli se zpestřit dětem pobyt v družině a připravili si pro své mladší spolužáky maňáskové představení. Pod vedením paní učitelky I. Pohlové si sami vyrobili maňáskové postavičky a vymysleli vlastní divadelní vystoupení s názvem Konkurz na herce. Každý maňásek měl za úkol se představit a předvést dětem, co umí, co dělá nejraději. Na závěr nechyběla písnička , kterou si všichni společně zazpívali. Většina z účinkujících žáků si tak poprvé zkusila, jaké to je vystoupit před dětským publikem a komunikovat s ním. Největší odměnou byl pro herce potlesk vděčných posluchačů.

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

 

 

V pátek 6. dubna proběhl na naší škole v odpoledních hodinách zápis do 1. tříd. Celkem se jej zúčastnilo 45 dětí, na které čekaly paní učitelky z I. stupně a také žáci V. a VII. tříd, kteří si pro budoucí školáky připravili pohádkovou třídu. Zápis proběhl v pohodové a poklidné atmosféře, o čemž se můžete přesvědčit i na fotografiích. Po absolvování zápisu, který měl především motivační charakter, si mohly děti užít spoustu zábavy v pohádkové třídě – tance, malování, atd…  Veškeré aktuální informace k přijímacímu řízení najdete na zde. V příštím školním roce tak otevřeme opět dvě první třídy. Třídními učitelkami budoucích prvňáčků s největší pravděpodobností budou paní učitelky – Olšinová a Tylšarová. Výuka bude opět probíhat na budově ZUŠ Dolany. Pro ty, kteří dorazit nemohli, je připraven náhradní zápis a to ve čtvrtek 12. dubna od 13:00 do 15:00 hodin. Prosíme, aby se případní zájemci hlásili předem na e-mailu školy: skola@zsdolany.cz, v případě že dorazíte k náhradnímu zápisu se obracejte na paní účetní S. Horkou.

všechny fotografie najdete zde

Nové učebny ZŠ

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky