Archiv pro den: 9. 4. 2018

Ve čtvrtek 5. dubna proběhlo v učebně českého jazyka školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Školní soutěži předcházela třídní kola, která probíhala v závěru měsíce března a na počátku dubna. Reprezentanti těchto třídních kol si tedy mohli poměřit své recitační umění s žáky jiných tříd. Soutěžilo se ve dvou kategorií. První tvořili přednášející 6. a 7. ročníků, druhou kategorii žáci 8. a 9. tříd. K přednesu si učinkující nachystali umělecký text dle vlastního výběru. Někteří při hledání vhodného textu využili čítanky, jiní sáhli po textech z knih z vlastní nebo školní knihovny. Nejčastěji zaznívaly verše básníků J. Seiferta, J. Žáčka, K. J. Erbena nebo V. Hraběte. V první kategorii se utkalo celkem 17 soutěžících. Na 1. místě se umístila Vendula Finková ze 7. A, druhé místo obsadila Vendula Jarošová rovněž ze 7. A a třetí cenu získala Kristýna Tomanová ze 6. A. Porota také udělila cenu Marii Andrlové za přesvědčivý přednes básně K. J. Erbena Vodník. Ve druhé kategorii byla konkurence o něco slabší, své recitační nadání mezi sebou poměřovalo 10 žáků. Na prvním místě se s přehledem umístila Adéla Krejzarová z 9. A, druhé místo získala Eliška Hurytová z 8. B a třetí cenu obdržela Veronika Prnková z 9. B. Oceněné žákyně si kromě diplomu odnesli i sladkou odměnu. Potěšilo nás, že přestože se na recitačních soutěžích setkáváme především s dívkami, do letošního školního kola se přihlásili i čtyři chlapci soutěžící v první kategorii. Vítězům blahopřejeme!

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

V pátek 6. dubna navštívili školní družinu žáci sedmého ročníku, kteří si tento školní rok vybrali jako volitelný předmět Dramatickou výchovu. Rozhodli se zpestřit dětem pobyt v družině a připravili si pro své mladší spolužáky maňáskové představení. Pod vedením paní učitelky I. Pohlové si sami vyrobili maňáskové postavičky a vymysleli vlastní divadelní vystoupení s názvem Konkurz na herce. Každý maňásek měl za úkol se představit a předvést dětem, co umí, co dělá nejraději. Na závěr nechyběla písnička , kterou si všichni společně zazpívali. Většina z účinkujících žáků si tak poprvé zkusila, jaké to je vystoupit před dětským publikem a komunikovat s ním. Největší odměnou byl pro herce potlesk vděčných posluchačů.

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

 

 

V pátek 6. dubna proběhl na naší škole v odpoledních hodinách zápis do 1. tříd. Celkem se jej zúčastnilo 45 dětí, na které čekaly paní učitelky z I. stupně a také žáci V. a VII. tříd, kteří si pro budoucí školáky připravili pohádkovou třídu. Zápis proběhl v pohodové a poklidné atmosféře, o čemž se můžete přesvědčit i na fotografiích. Po absolvování zápisu, který měl především motivační charakter, si mohly děti užít spoustu zábavy v pohádkové třídě – tance, malování, atd…  Veškeré aktuální informace k přijímacímu řízení najdete na zde. V příštím školním roce tak otevřeme opět dvě první třídy. Třídními učitelkami budoucích prvňáčků s největší pravděpodobností budou paní učitelky – Olšinová a Tylšarová. Výuka bude opět probíhat na budově ZUŠ Dolany. Pro ty, kteří dorazit nemohli, je připraven náhradní zápis a to ve čtvrtek 12. dubna od 13:00 do 15:00 hodin. Prosíme, aby se případní zájemci hlásili předem na e-mailu školy: skola@zsdolany.cz, v případě že dorazíte k náhradnímu zápisu se obracejte na paní účetní S. Horkou.

všechny fotografie najdete zde