Archiv pro měsíc: Duben 2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejímiž součástmi jsou MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska, oznamuje, že od 16. 7. 2018 do 12. 8. 2018 bude přerušen provoz výše uvedených MŠ.

V době od 2. 7. 2018 do 13. 7. 2018 je zajištěn provoz v MŠ Dolany – Véska.
V době od 13. 8. 2018 do 24. 8. 2018 je zajištěn provoz v MŠ Dolany.

Od 27. 8. 2018 je normální provoz obou mateřských škol.

Výše úplaty v době prázdnin je upravena následovně: Dodatek ke směrnici 17_18

Výše úplaty pro školní rok 2018_2019 je stanovena následovně: Směrnice úplata MŠ 2018-2019 – web

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z provozních důvodů bude od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Dnem 25. dubna 2018 ředitel školy vydává směrnici o úplatě ve školní družině na rok 2018/2019.

Směrnice úplata ŠD 2018_2019 web.

V letošním roce se žáci naší školy opět zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list. Nejprve proběhlo školní kolo, ve kterém soutěžilo téměř 30 žáků 5. až 9. ročníku. Šest nejlepších soutěžících v mladší a starší kategorii postoupilo do oblastního kola, které se konalo 13. dubna v Olomouci. Déšť neumožnil soutěžit ve venkovních prostorech Rozária a tak soutěž proběhla v Domu dětí a mládeže. Žáci tu navštívili celkem 10 stanovišť zaměřených na rostliny, živočichy, geologii i ochranu přírody. V silné konkurenci, dětí přírodovědných oddílů, studentů gymnázií a dalších šikovných žáků jiných základních škol, vybojovali 5. místo v mladší kategorii a 7. místo ve starší kategorii. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. E. Doleželová

Dne 24.4.2018 přijelo za dětmi ze školní družiny Maňáskové divadlo ze Šternberka s pásmem pohádek „Budka v poli“, „Máša a medvěd“ a „O Budulínkovi“. Nejen pohádky, ale i některé známé písničky udělaly radost více než 70 dětem ze všech čtyř oddělení školní družiny. Že se dětem toto zábavné představení líbilo, bylo vidět na jejich tvářích
Protože zájem o takto ztvárněné pohádky u dětí neutuchá, budeme se těšit na další setkání s divadlem i v příštím školním roce.
Za kolektiv ŠD Romana Štěpánková

Dne 24.4. 2018 se zúčastnila naše škola prostřednictvím vybraných žáků z třídy IX.A a IX.B. soutěže Battlefield v prostorách lanového centra v Olomouci. Jde o sportovně-historickou soutěž s tématikou 2. světové války. Soutěž má být poctou československým výsadkářům, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha a po boji s nacisty zahynuli v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Soutěž je koncipována jako branný závod šestičlenných týmů žáků základních škol a víceletých gymnázií do 15 let věku. V soutěži však zdaleka nejde pouze o sportovní zdatnost, ale také o historické znalosti. Pro účast v soutěži museli žáci nejprve zpracovat zajímavou prezentaci na jednoho z hrdinů – Jaroslava Šperla, projít testem znalostí na téma 2. světová válka, a poté teprve následovaly sportovní a jiné aktivity, jako například lezení na lanových překážkách ve vysokých výškách, nejrůznější prvky branného závodu, azimut, šifry, Morseova abeceda apod.
Šestičlenný tým naší školy reprezentovali Tomáš Ludwig, Denisa Kolesárová, Lukáš Richter, Marek Rychlý, Filip Snášel a Jana Vrtalová. Na prezentaci se výrazně podílely děvčata Adéla Krejzarová a Vendula Zdařilová. Všem zúčastněným blahopřejeme za velmi pěkné 7. místo v soutěži.
Zapsala Mgr. Lenka Guňková

všechny fotografie najdete zde

Pangea 2018
V měsíci únoru proběhlo na naší škole školní kolo již tradiční mezinárodní matematické soutěže Pangea (www.pangeasoutez.cz). Do soutěže se zapojilo celkem 29 žáků 4.-9. tříd, a nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: za 1.stupeň Daniela Žemberová (4.A), Kateřina Mynaříková (5.B) a Filip Šotola (5.B), a za 2.stupeň Anna Rožnovská (8.A), Štěpán Masařík (6.A), Patrik Maksant (7.B) a Jakub Marchovský (6.A). Gratulujeme.

PYTHAGORIÁDA 2018

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se vybraní žáci naší školy zapojili do 41.ročníku Pythagoriády. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže pro žáky pátých až osmých tříd základních škol. Soutěžící řeší 15 logických úloh, na které mají k dispozici časový limit 60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu mohou získat 1 bod, úspěšným řešitelem je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 59 žáků 5.-8. tříd, a úspěšnými řešiteli se stali: Anna Karolína Holubová (5.A), Vojtěch Staněk (5.A), Filip Šotola (5.B), Jan Dlabaja (6.A), Ellen Grossertová (7.A), a Jan Soušek (7.A). Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Okresní kolo Matematické olympiády
V úterý 17. dubna 2018 proběhlo v Olomouci okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. V kategorii Z6 naši školu reprezentoval Jakub Marchovský (6.A), a v kategorii Z8 Anna Rožnovská (8.A). Anna Rožnovská obsadila krásné 7. místo, Jakub Marchovský se stal úspěšným řešitelem okresního kola a obsadil nádherné 2. místo. Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Za předmětovou komisi matematiky Mgr. M. Medková