Vážení rodiče, opět se na Vás opět obracíme s návrhem na vybírání příspěvku SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. na druhé pololetí školního roku 2017/2018. Příspěvek je dobrovolný a bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů do 23. 3. 2018 a to ve výši 100,-Kč (odsouhlaseno na společné schůzi rodičů v září 2017). Souhlas stačí poskytnout elektronickou formou – prostřednictvím portálu škola na dlani nebo si můžete formulář vyžádat u třídního učitele. Jako doklad o převzetí příspěvky dostane Vaše dítě od třídního učitele po zaplacení částky doklad o zaplacení. Příspěvek je dobrovolný, v případě že máte na škole více dětí, je na Vás kolikrát příspěvek zaplatíte. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy), za SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. paní Richterová