Archiv pro měsíc: Březen 2018

Dnes 28. března, v den narození J. A. Komenského, se v České republice slaví Den učitelů. I my na naší škole jsme si tento den připomněli. Na ráno si žáci VII. B připravili hlášení ve školním rozhlase, ve kterém všechny podrobně obeznámili se životem J. A. Komenského a jeho významem pro české školství. Po celý den pak žáci II. stupně vyučovali své mladší spolužáky v II. – V. třídách. Vyzkoušeli si tak, jaké je to být učitelem a připravili si velmi pěkné a zábavné vyučovací hodiny pro své spolužáky z prvního stupně. Třeba se z některých z nich v budoucnu stanou také učitelé. Během tohoto týdne proběhla mezi žáky V. – IX. tříd anketa o nejoblíbenějšího učitele naší školy, kterou vyhrál pan učitel Mgr. P. Provaz. Za organizaci celé ankety patří poděkování žákům VII. A třídy.  Zároveň přeji všem pedagogům naší školy mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě a děkuji jim  za jejich práci, která je v mnoha ohledech náročná a obětavá.

všechny fotografie najdete zde

 

V pátek 23.3.2018 v 18 h. začala v naší škole další Noc s Andersenem, která je zde už pár let tradicí. Tentokrát se večerního setkání s dětskou literaturou ve všech možných podobách setkali jak ti nejmenší prvňáčci díky paní Mgr. Lence Kurialové, tak i žáci 4. ročníku pod vedením třídních učitelek (Mgr. Andrea Vyhnánková a Mgr. Marie Štouračová) společně s paní učitelkou Mgr. Klárou Hánkovou. Pozadu nezůstali ani žáci starší – 6. tříd – a zúčastnili se společně s paní zástupkyní Mgr. Janou Horákovou a panem učitelem Mgr. Pavlem Provazem. Ty nejmenší čekala inspirace Povídáním o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka (napsána v roce 1928), ti starší mohli proniknout do tajů kreslených příběhů Rychlých šípů, které začaly vycházet v roce 1938. Program byl pestrý – četlo se, vyprávělo, kreslilo, malovalo, soutěžilo, hrálo, zpívalo…Došlo i na filmové ukázky. A potom na konec i na přespání v jednotlivých učebnách, což je pro mnohé žáky samo o sobě velké dobrodružství. Malé občerstvení ve formě várnic s čajem, které nám připravily paní kuchařky ze ŠJ, přišlo určitě vhod. Rozmanitý program i velmi příjemnou a přátelskou atmosféru jsme si všichni opravdu užili. Velké poděkování tak patří všem, kteří letošní Noc s Andersenem připravili a úspěšně zrealizovali.
Mgr. Jana Horáková

všechny fotografie najdete zde

Ve středu 21.3. se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Počet přihlášených žáků mile překvapil, bylo jich celkem 28. V publiku jim fandili jejich spolužáci, děti ze všech čtyř oddělení školní družiny, jejich výkony hodnotila porota složená z třídních učitelek jednotlivých tříd. Děti soutěžily ve dvou kategoriích – mezi mladšími žáky byla na 1. místě Barborka Dlabajová ze 2.B, vítězství ve starší kategorii patřilo Báře Labancové z 5.B. Všichni soutěžící prokázali velké odhodlání a byli po zásluze odměněni potleskem publika. Přejeme jim do příštích let hodně elánu, vytrvalosti i odvahy, pak se úspěch jistě dostaví.

Mgr. J. Hausnerová

všechny fotografie najdete zde

Ve středu 21.3.2018 dostali žáci 9. ročníku příležitost setkat se v olomouckém Bea campusu, kde se pořádají takováto setkání s inspirativními osobnostmi, s absolventem VUT Filipem Maleňákem. Jemu se podařilo vytvořit aplikaci pro chytré telefony, která přesně určí polohu zraněného člověka v tísni. Aplikace Záchranka je postavena tak, že stačí v případě ohrožení života nebo zranění pouze přidržet nouzové tlačítko na displeji. Spustí se tak vytáčení linky 155 a současně se z mobilu odešle zpráva, která obsahuje informace o poloze zraněného. Funguje, i když není mobilní telefon připojen k internetu. Kromě toho obsahuje i interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci a dokáže uvést například polohu nejbližší pohotovosti nebo lékárny. Propojuje také záchranné složky s horskou službou. Co je úžasné, je to, že aplikace slouží i pro nevidomé a pro neslyšící. Žáci se od pana Maleňáka dověděli, jak jeho nápad vznikl a jaká byla cesta k jeho realizaci i to, že se jeho realizovaná vize stala zároveň i jeho povoláním. Na praktické ukázce mohli vidět i práci nevidomého člověka s touto aplikací.
Mgr. Jana Horáková

V pátek 16.3. se žáci 2.-5. tříd zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický Klokan.  to ve dvou kategoriích – II. a III. třídy v kategorii Crvček a žáci IV. – V. třídy v kategorii Klokánek. Na žáky čekalo 18 nebo 24 úloh, ve kterých si mohli vyzkoušet své matematické dovednosti a logické uvažování. Nejlepší byli tito žáci:
V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) se zapojilo 69 žáků. Nejlepší byli Josef Bednář (3.B), Ema Janušová (3.A), Anežka Doleželová (3.B).
V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) se zapojilo 74 žáků. Nejlepší byli Filip Šotola a Kateřina Mynaříková (oba 5.B), Vojtěch Staněk (5.A).

Mgr. V. Langer

 

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 6. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost v den zápisu doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do 30.4.2018. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.