Edison – Den první: 

Dnes 5. února 2018 jsme opět zahájili na naší škole projekt Edison, v rámci kterého nás v letošním roce navštívili studenti z Číny, Indonésie, Ruska a Ukrajiny. Studenty jsme přivítali formou slavnostního setkání v tělocvičně školy, kterého se zúčastnil a celý projekt podpořil i pan starosta obce – Ing. Rudolf Pečinka. V rámci slavnostního zahájení projektu vystoupili také mladší žáci pod vedením paní učitelky K. Vylíčilové a paní učitelky J. Hausnerové. Po slavnostním zahájení a představení studentů v tělocvičně školy měli žáci možnost shlédnout dle předem přichystaného časového rozvrhu prezentace jednotlivých studentů. Tyto prezentace, aktivity a poznávání nových zemí a kultur budou probíhat po celý týden. V pátek dne 9. února 2018 bude projekt slavnostně zakončen opět v tělocvičně školy, kde bude již po celý den probíhat tzv. GLOBAL VILLAGE. Při této příležitosti mohou žáci navštívit stánky jednotlivých studentů, pohovořit s nimi, ochutnat případně nejrůznější národní jídla a podobně. Věříme, že i v letošním roce povzbudíme u našich žáků zájem o různé země, kultury a také zájem o studium anglického jazyka.

informace o projektu

Mgr. L. Guňková

všechny fotografie najdete zde

Edison – prezentace
Prezentace zahraničních studentů jsme naplánovali na čtyři dny. Od pondělí do čtvrtku navštěvovali naši žáci po jednotlivých třídách prezentace k Indonésii, Rusku, Ukrajině a Číně. Programy zahraničních studentů zdaleka neobsahovaly pouhé zeměpisné či historické informace. U každé prezentace bylo možné se seznámit s národními zvyklostmi, tanci, národní kuchyní a nejrůznějšími kulinářskými specialitami (rendang, naší tumpeng, boršč…), každý si mohl vyzkoušet například hru na angklung, hudební nástroj používaný v Indonésii apod. Mladší žáci zkoušeli národní i populární tance, starší žáci procvičili anglický jazyk a naučili se i základní slova v čínštině, indonézštině či ruštině. Nechyběl ani znalostní kvíz z nově získaných informací. Žáci měli možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímá – velkou diskusi způsobila například jediná legitimní čínská sociální síť (Wechat) pomocí níž lidé nejen komunikují, ale také platí běžné spotřební věci a tudíž u sebe nenosí finanční hotovost.
Věříme, že prostřednictvím prezentací žáci mnohem lépe poznali kulturu a zvyklosti prezentovaných zemí a jejich zájem o studium se tímto ještě zvýší.

všechny fotografie najdete zde

EDISON – GLOBAL VILLAGE

Páteční den se nesl v znamení Global village – Světová vesnice. Naši zahraniční studenti si připravili v tělocvičně školy svůj stánek, ve kterém představovali žákům různé zajímavosti ze své země a na ochutnání měli připravená i svá národní jídla. Postupně všechny třídy z celé školy tak mohli studenty navštívit, mnozí toho využili také ke konverzaci a sběru jejich podpisů. A tak jsme se přehoupli k samotnému konci projektu a rozloučení. Žáci naší školy si připravili krátké kulturní vystoupení a nastal čas loučení.

Za úspěšný průběh celého týdne bych chtěl poděkovat učitelům, zejména anglického jazyka, kteří celou organizaci zajišťovali, a rovněž rodinám, které nabídly studentům ubytování ve svých domovech.

všechny fotografie najdete zde

Prezentaci z fotek najdete i zde