V rámci dne s třídním učitelem ve čtvrtek 1. února zrealizovala třída 8. A tematický den s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí? Příklad kolapsu civilizace na tomto ostrově pomohl žákům pochopit složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Celý den byl poskládán z nejrůznějších aktivit – hledačky, práce s mapou, skupinová práce, čtení s porozuměním, fantazijní tvorba, prezentace zjištěných informací, naslouchání a hry. Přestože se žáci zabývali vážným tématem, myslím, že díky skvěle vymyšlenému programu autorky Mgr. Heleny Nováčkové, si den užili a byl jim obohacením v nejrůznějších oblastech.
Mgr. Eva Doleželová

Pár úryvků z reflexe žáků:
… tento projekt byl velice zajímavý a doufám, že si z něj něco odnesu … bylo to zajímavé a celkem zábavné, podle mě je Velikonoční ostrov hodně zajímavé téma, dříve jsem o něm vůbec nic nevěděl … dnešní program se mi líbil, docela zábavným způsobem jsem se dozvěděla spoustu věcí o Velikonočním ostrově a různé věci o tom, jak naši planetu ničí lidé … přednáška byla zajímavá, ale zároveň trochu smutná … na to že to byla školní aktivita, to bylo docela zábavné … přišlo mi to o Velikonočním ostrově velice zajímavé, jak se tam dostala civilizace a jak zanikla nebo třeba, kolik postavili těch obřích soch a jak byl ostrov po příchodu civilizace zničen … bylo to moc pěkné, díky! …

všechny fotografie najdete zde