Archiv pro měsíc: Únor 2018

Ve dnech 10. 02. – 16. 02. 2018 se žáci 7. A zúčastnili lyžařského výcvikového zájezdu.
Ubytováni bylo již tradičně v PENZIONU KOUTY NAD DESNOU v pěkných pokojích a s dobrým zázemím.
Celý týden jsme se věnovali zdokonalování v lyžování v největším areálu na Moravě v Koutech nad Desnou. Ti, kteří nikdy na lyžích nestáli, se velice rychle lyžovat naučili. Počasí nám docela přálo, celý týden jsme lyžovali a splnili tak všechny stanovené cíle. Večerní program vyplňovaly přednášky a zábavné večery. Nechyběl ani zpěv s kytarou. Proběhla i tradiční volba o MISS a MISSÁKA KURZU, která je tradicí naší školy již od roku 1991. Vítězi se stali Vendula Jarošová a Jan Soušek. Ve čtvrtek proběhl závod ve slalomu, který zvládly všichni žáci. Vítězi se stali Zuzana Kouřilová a Jiří Foukal. Další pořadí můžete najít na fotkách. Velkou zásluhu na úspěšném průběhu celého týdne měly hlavně děti a obrovský kus práce odvedli instruktoři lyžování – p. Chromá P., p. Gazdík M. a o zdraví dětí se starala p. Vyhnánková A..
Všem patří velké poděkování.
Mgr. M. Gazdík – vedoucí kurzu

všechny fotografie najdete zde

Dne 13. února navštívili naši školu instruktoři z Centra Semafor, kteří s sebou přivezli mobilní dopravní hřiště, vestičky znázorňující různá vozidla, plastové dopravní značky a ručně ovládané semafory pro chodce. Výukového programu se zúčastnily děti z prvních tříd. Jeho cílem bylo připravit děti na pohyb v provozu na pozemních komunikacích v roli chodce a cyklisty. Děti si poslechly pohádku o splašené koloběžce, připomněly si telefonní čísla tísňového volání a trénovaly bezpečné chování při pohybu na pozemních komunikacích, např. rozhlédnutí se a navázání neverbálního kontaktu s řidičem auta při přecházení přes přechod. Dětem se program líbil a těší se na další lekci, která proběhne 20. února.

Mgr. D. Krylová

V pátek 9. února odpoledne žáci a žákyně devátých tříd uspořádali další ročník tradičního Žákovského plesu, který probíhal v učebně hudební výchovy od 15.00 hodin. Ples se těší velké oblibě zejména mezi mladšími žáky a nejinak tomu bylo i letos. Žáci IX. ročníku si připravili velice pěkný a bohatý program – společné tance, kulturní vystoupení, volba krále a královny plesu, nechyběla i bohatá tombola. Ti, co dorazili, jistě nelitovali a ples se líbil i rodičům, kteří si své děti přišli na závěr vyzvednout. Letošní žákovský ples tak můžeme považovat za velmi vydařený a jeho organizátoři si zaslouží velikou pochvalu !! Pevně věříme, že vydařený bude i školní ples pro dospělé, který proběhne 24. února v místní Sokolovně.

Edison – Den první: 

Dnes 5. února 2018 jsme opět zahájili na naší škole projekt Edison, v rámci kterého nás v letošním roce navštívili studenti z Číny, Indonésie, Ruska a Ukrajiny. Studenty jsme přivítali formou slavnostního setkání v tělocvičně školy, kterého se zúčastnil a celý projekt podpořil i pan starosta obce – Ing. Rudolf Pečinka. V rámci slavnostního zahájení projektu vystoupili také mladší žáci pod vedením paní učitelky K. Vylíčilové a paní učitelky J. Hausnerové. Po slavnostním zahájení a představení studentů v tělocvičně školy měli žáci možnost shlédnout dle předem přichystaného časového rozvrhu prezentace jednotlivých studentů. Tyto prezentace, aktivity a poznávání nových zemí a kultur budou probíhat po celý týden. V pátek dne 9. února 2018 bude projekt slavnostně zakončen opět v tělocvičně školy, kde bude již po celý den probíhat tzv. GLOBAL VILLAGE. Při této příležitosti mohou žáci navštívit stánky jednotlivých studentů, pohovořit s nimi, ochutnat případně nejrůznější národní jídla a podobně. Věříme, že i v letošním roce povzbudíme u našich žáků zájem o různé země, kultury a také zájem o studium anglického jazyka.

informace o projektu

Mgr. L. Guňková

všechny fotografie najdete zde

Edison – prezentace
Prezentace zahraničních studentů jsme naplánovali na čtyři dny. Od pondělí do čtvrtku navštěvovali naši žáci po jednotlivých třídách prezentace k Indonésii, Rusku, Ukrajině a Číně. Programy zahraničních studentů zdaleka neobsahovaly pouhé zeměpisné či historické informace. U každé prezentace bylo možné se seznámit s národními zvyklostmi, tanci, národní kuchyní a nejrůznějšími kulinářskými specialitami (rendang, naší tumpeng, boršč…), každý si mohl vyzkoušet například hru na angklung, hudební nástroj používaný v Indonésii apod. Mladší žáci zkoušeli národní i populární tance, starší žáci procvičili anglický jazyk a naučili se i základní slova v čínštině, indonézštině či ruštině. Nechyběl ani znalostní kvíz z nově získaných informací. Žáci měli možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímá – velkou diskusi způsobila například jediná legitimní čínská sociální síť (Wechat) pomocí níž lidé nejen komunikují, ale také platí běžné spotřební věci a tudíž u sebe nenosí finanční hotovost.
Věříme, že prostřednictvím prezentací žáci mnohem lépe poznali kulturu a zvyklosti prezentovaných zemí a jejich zájem o studium se tímto ještě zvýší.

všechny fotografie najdete zde

EDISON – GLOBAL VILLAGE

Páteční den se nesl v znamení Global village – Světová vesnice. Naši zahraniční studenti si připravili v tělocvičně školy svůj stánek, ve kterém představovali žákům různé zajímavosti ze své země a na ochutnání měli připravená i svá národní jídla. Postupně všechny třídy z celé školy tak mohli studenty navštívit, mnozí toho využili také ke konverzaci a sběru jejich podpisů. A tak jsme se přehoupli k samotnému konci projektu a rozloučení. Žáci naší školy si připravili krátké kulturní vystoupení a nastal čas loučení.

Za úspěšný průběh celého týdne bych chtěl poděkovat učitelům, zejména anglického jazyka, kteří celou organizaci zajišťovali, a rovněž rodinám, které nabídly studentům ubytování ve svých domovech.

všechny fotografie najdete zde

Prezentaci z fotek najdete i zde

 Matematická olympiáda (MO) je oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. Výsledkem často není číslo, ale důkaz, v každém případě se žádá podrobné zdůvodnění myšlenkového postupu. A žáci z naší školy se dne 24.1. 2018 zúčastnili okresního kola Matematické olympiády v Olomouci. Z 66 zúčastněných žáků se úspěšnými řešiteli  / těch bylo 26 /stali  Katka Mynaříková a Filip Šotola ze třídy 5.B. Děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Sedlářová Bronislava

V rámci dne s třídním učitelem ve čtvrtek 1. února zrealizovala třída 8. A tematický den s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí? Příklad kolapsu civilizace na tomto ostrově pomohl žákům pochopit složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Celý den byl poskládán z nejrůznějších aktivit – hledačky, práce s mapou, skupinová práce, čtení s porozuměním, fantazijní tvorba, prezentace zjištěných informací, naslouchání a hry. Přestože se žáci zabývali vážným tématem, myslím, že díky skvěle vymyšlenému programu autorky Mgr. Heleny Nováčkové, si den užili a byl jim obohacením v nejrůznějších oblastech.
Mgr. Eva Doleželová

Pár úryvků z reflexe žáků:
… tento projekt byl velice zajímavý a doufám, že si z něj něco odnesu … bylo to zajímavé a celkem zábavné, podle mě je Velikonoční ostrov hodně zajímavé téma, dříve jsem o něm vůbec nic nevěděl … dnešní program se mi líbil, docela zábavným způsobem jsem se dozvěděla spoustu věcí o Velikonočním ostrově a různé věci o tom, jak naši planetu ničí lidé … přednáška byla zajímavá, ale zároveň trochu smutná … na to že to byla školní aktivita, to bylo docela zábavné … přišlo mi to o Velikonočním ostrově velice zajímavé, jak se tam dostala civilizace a jak zanikla nebo třeba, kolik postavili těch obřích soch a jak byl ostrov po příchodu civilizace zničen … bylo to moc pěkné, díky! …

všechny fotografie najdete zde