Vážení rodiče, žáci, přátelé školy, dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2018. Zároveň bych chtěl poděkovat všem rodičům, přátelům školy, pedagogům a zaměstnancům školy za spolupráci a odvedené úsilí, které řadí tento právě končí rok 2017 pro naši školu mezi velmi úspěšné.