Žáci šestých tříd se ve středu 13.12.2017 zúčastnili exkurze na obecním úřadě v Dolanech, kterou je provázel osobně pan starosta Ing. Rudolf Pečínka. Pan starosta nás i přes jeho pracovní vytíženost velmi mile uvítal. Následovala debata s panem starostou, kde dětem objasnil chod obecního úřadu, jeho strukturu a fungování. Po vyčerpávajícím podání informací následoval prostor pro otázky žáků. Velmi ochotně dětem všechny otázky plně zodpověděl. Děkujeme tímto panu starostovi za jeho čas, milé a poučné povídání.

Mgr. E. Hejtmánková