Archiv pro den: 4. 12. 2017

Od minulého školního roku funguje na naší škole fotografický kroužek pod vedením paní učitelky Mgr. K. Hánkové. K letošnímu Dni otevřených dveří si žáci připravili výstavu svých nejhezčích fotografií a pod záštitou pana starosty obce Dolany Ing. R. Pečinku jsme uspořádali soutěž o nejhezčí fotografii, kterou vybírali návštěvníci Dne otevřených dveří, pracovníci Obecního úřadu a komise složená z pedagogů naší školy. Nejlepším třem fotografům jsme pak předali věcné dary, které do soutěže věnovala Obec Dolany. Tady jsou ti nejlepší:

Kategorie – návštěvníci DOD  -1. místo- Nela Zeisková, 2. místo – Lenka Tylšarová, 3. místo – B. Labancová

  

 

– pedagogové školy – 1. místo- Dan Válek, 2. místo – Vilém Zatloukal, 3. místo – Nela Zeisková

 

– Obecní úřad Dolany – 1. místo – Kateřina Navrátilová; 2. místo – Eliška Mlčochová, 3. místo – K. Navrátilová

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní fotografie najdete zde: (klikni zde)

 

 

V sobotu 2. prosince 2017 v dopoledních hodinách, proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Pro všechny návštěvníky měli pedagogové připravený zajímavý a zábavný program ve třídách. V přízemí se mohly děti věnovat výtvarné práci, v suterénu vyzkoušet svoji zručnost na školní střelnici. V prvním patře měli návštěvníci možnost vymodelovat si výrobek v keramické dílně nebo tvořivých činnostech, vyzkoušet své vědomosti v historických kvízech, zahrát si deskové hry či shlédnout vědecké zajímavosti, které si připravili vedoucí kroužku Věda hrou pro děti. V druhém patře pak na návštěvníky čekala přehlídka živých zvířátek, logické a deskové hry pro pokročilé,  výukové programy na počítačích a nechyběly ani zajímavé chemické pokusy. V zrekonstruované části původní budovy si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu betlémů a v žákovské knihovně na ně čekaly čtenářské dílny. Na závěr bylo pro všechny návštěvníky připraveno kulturní představení žáků školy, kteří všem přítomným předvedli své taneční dovednosti. Na závěr vystoupila i školní hudební skupina Migréna. V tělocvičně došlo za přítomnosti pana starostu Ing. R. Pečinku k vyhlášení soutěže o nejlepší fotografii žáků fotografického kroužku, nad kterou si vzal pan starosta záštitu. Nejlepší fotografie vybírali nejen návštěvníci, ale i odborná porota z řad učitelů a z řad zaměstnanců Obecního úřadu. Nejhezčí fotografie se staly podkladem pro nový školní kalendář na rok 2018, který si mohli návštěvníci zakoupit. Kdo si jej nekoupil, může tak učinit prostřednictvím de-mailu: skola@zsdolany.cz .Celé dopoledne proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře a kdo dorazil, rozhodně nelitoval. Ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se opět za rok.

všechny fotografie najdete zde

V pátek 2.12.2017 naše škola uspořádala pro žáky 8. a 9. ročníku poznávací zájezd do adventní Vídně. Děti nastoupily do autobusu v Dolanech, kde měly velmi zkušeného průvodce, který krátil čas cesty zajímavým povídáním o Vídni, jejích památkách, historii Vídně a vánočních trhů. Počasí nám zpočátku nepřálo, byla veliká zima. Po příjezdu Vídně bylo vše jinak. U zámku Schonbrunn byl sníh a námraza, ale v centru Vídně nebylo po sněhu ani památky a teplota byla mnohem příjemnější. Celou dobu svítilo sluníčko. První zastávka po příjezdu do Vídně byla v Schonbrunnu. Zde žáci nahlédli do chodeb zámku, přilehlých zahrad a navštívili stánky na zámeckém nádvoří. Celou vánoční atmosféru podtrhla vánoční výzdoba, hudba a vánoční strom uprostřed nádvoří. Autobusem jsme se přesunuli do centra města. Zde začala naše poznávací cesta u jedné z největších památek Vídně – Dómu Svatého Štěpána. Vysvětlili jsme si výzdobu adventního věnce, symbolické barvy na adventním věnci a celou historii jeho vzniku. Ochutnali jsme také výborný punč. Některé děti si prohlédli Vídeň i z vyhlídkové věže dómu. Prošli jsme dál směrem k Hofburgu a cestou obdivovali krásnou vánoční výzdobu celé Vídně. Další zastávkou byla návštěva přírodovědného muzea. Děti viděli autentické ukázky z historických vykopávek na vlastní oči. Výstava některých prehistorických zvířat byla velmi povedená. Děti si tak udělali konkrétní představu o již získaných vědomostech ze školních lavic. Večer po setmění jsme navštívili největší a také velmi oblíbený vánoční trh u Vídeňské radnice. Byla zde spousta stánků s občerstvením, hračkami a vánočními ozdobami. Přilehlý park byl vyzdoben i se stromy, které ve tmě nádherně zářily. Zde jsme měli rozchod a každý si koupil něco na památku k snědku nebo pití.Okolo 18:00 hodiny jsme se s Vídní pomalu loučili a vraceli se autobusem zpět do České republiky.
Děti si zájezd užily, celou dobu panovala velmi příjemná atmosféra, nakoupily drobné vánoční dárky, ochutnaly místní speciality a zpáteční cestu autobusem využily k veselému sdělování zážitků.

Mgr. E. Hejtmánková

všechny fotografie najdete zde