Přelom října a listopadu je obdobím, kdy se v různých zemích slaví Halloween a Svátek zesnulých. My jsme si s dětmi ve školní družině o těchto svátcích a tradicích povídali a vyráběli jsme také různé výrobky. Například si žáci vyrobily dýně, strašidla, netopýry nebo pavučiny. Posledního října přišly děti oblečené ve strašidelných kostýmech, což je velmi bavilo. Celou akci jsme završili promítáním strašidelné pohádky.
Vychovatelky ŠD