Archiv pro den: 25. 10. 2017

Poslední den před podzimními prázdninami byl pro žáky připraven projektový den s názvem Naši slavní sportovci.Na prvním stupni se žáci rozdělili do třech skupin a mohli si vyzkoušet sportovní zdatnosti v disciplínách olympijského víceboje v tělocvičně školy, pro druhou skupinu byla připravena beseda s českým olympionikem a třetí skupina žáků měla připravena program o olympijských hrách na interaktivních tabulích. Po 45 minutách se vždy žáci prostřídali tak, aby se každý z nich mohl se vším dokonale seznámit .Podpořit děti v jejich zájmu o sport a povyprávět si s nimi přišel veslař pan Pavel Konvička, trojnásobný účastník olympijských her v Mnichově, Montrealu a Moskvě. Na interaktivních tabulích mohly děti sledovat ceremoniály při předávání medailí, seznámit se s pěti nejúspěšnějšími sportovci ČR, s různými sportovními příběhy o úsilí, snaze a spolupráci. K dispozici jim také byly i knihy a encyklopedie ze sportovního prostředí.Ukázky svého sportovního umění s přímou videodokumentací ze závodů přišel dětem předvést pan Petr Trnka, závodník mistrovství Evropy v závodech do vrchu a v tělocvičně si žáci vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost, obratnost a výdrž při plnění odznaku olympijského víceboje. Na závěr pak zhodnotili průběh celého dopoledne, svěřili se se svými sportovními zkušenostmi a dovednostmi a povídali si o otázkách k danému tématu. Na II. stupni byli žáci rozděleni do deseti skupin napříč ročníky.  První část dne byla zaměřena teoreticky, kde se žáci seznámili s Olympijskými hrami a našimi nejslavnějšími sportovci z historie a současnosti. Druhá část byla zaměřená prakticky, kdy si měly jednotlivé skupiny vymyslet: název země, vyrobit vlajku a malé vlaječky na povzbuzování, složit a natrénovat pokřik, rozdělit se na jednotlivé soutěžní disciplíny olympijských her. V závěrečné části se žáci shromáždili v tělocvičně, kde proběhlo slavnostní zahájení olympijských her, žáci soutěžili v pěti disciplínách: Hod vlaštovkou, Slepý slalom, Olympijský kvíz, Jízda na žíněnce a Ping-pong dribbling. Nejlepší účastníci byli na stupních vítězů odměněni patřičnou medailí. Nakonec proběhlo závěrečné vyhlášení celkového vítěze a všichni účastníci byli odměněni sladkou odměnou. Projektový den se vydařil, byl kladně hodnocen a nesl se v duchu Olympijských her a ideí.

  všechny fotografie najdete zde

Všem žákům naší školy i jejich rodičům přejeme příjemné podzimní prázdniny.