Archiv pro den: 19. 10. 2017

I v tomto školním roce se vybraní žáci IX. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem této soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Žáci mají možnost ověřit si své znalosti v přírodovědném oboru a to formou jednorázového testu, který obsahuje 24 úloh, přičemž pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času a mohou získat maximálně 120 bodů. Nejlepšími řešiteli v tomto školním roce byli: Masařík Lukáš (81 bodů), Seberová Veronika (70 bodů) a Ludwig Tomáš (64 bodů).

prir-klokan

Ve čtvrtek 12.října 2017 se děti ze všech čtyř oddělení zúčastnily společné akce „Rozloučení s létem“. Počasí nám přálo, a tak si děti vyzkoušely střelbu z luku, opekly si špekáčky. Pouštění draků mělo také velký úspěch, ale asi nejvíce se dětem líbilo malování na obličej. Najednou jsme v družině měli samé superhrdiny. Průběh celého odpoledne je zachycen na následujících fotografiích. Děkujeme manželům Mazalovým a panu školníkovi Jirkovi Látalovi za pomoc při realizaci celého odpoledne.
R. Štěpánková, V. Bednaříková, V. Šindelářová a V. Volfová

 všechny fotografie najdete zde