Archiv pro den: 3. 10. 2017

V pátek 29. září měli učitelé s žáky možnost využít tento den k netradiční výuce či výletům do blízkého okolí. Žáci tak vyrazili do přírody, na exkurze či do blízkého sportovního areálu. Několik postřehů přinášíme zde:

VII. třídy – žáci VII.B a VII.C první tři hodiny strávili v škole a věnovali se třídnické práci (vztahy ve třídě, video ze školního představení k výročí 300 let dolanského školství). 4. a 5. vyučovací hodinu byli ve sportovním areálu. Hoši měli možnost zahrát si fotbal a děvčata hrála přehazovanou. Počasí bylo krásné a slunečné a tak byli všichni spokojení, že mohli pobýt na čerstvém vzduchu. (Mgr. A. Císařová – tř. učitelka VII. B)

VIII. B třída – V pátek 29. září jsme  využili krásného počasí babího léta a vyrazili do Přerova na paleontologickou exkurzi místní částí Předmostí, proslavenou nálezy osídlení z období paleolitu. Navštívili jsme i památník lovců mamutů, shlédli sbírku kosterních pozůstatků mamutů i jiných zvířat a poté vyrazili po naučné stezce až k „Mamutíku Tomovi“ – soše mamutího mláděte v životní velikosti. Kromě získání nových poznatků o dávné historii našeho regionu jsme si užili i pár příjemných kilometrů prosluněnou krajinou. (Mgr. P. Provaz – tř. učitel VIII. B)

II. B třída – V rámci celoroční motivace na téma les a lesní zvířata nás celým zářím provázelo typicky podzimní zvíře – JEŽEK. Děti se o něm dozvídaly zajímavé informace, naučily se básničky i písničky a celé téma jsme v pátek 29.9. zakončili a zkompletovali. Děti si přinesly různé obrázky, informace, říkanky a ve skupinkách se učily nejen spolupráci, ale pokoušely se toto téma zpracovat do svého prvního plakátu a následně také svou práci představit ostatním spolužákům. Děti pracovaly se zaujetím, vyzkoušely si tak jiný způsob výuky a celá práce se jim vydařila. (Mgr. K. Vylíčilová – tř. učitelka II. B)

III. třídy – V pátek 29. září se žáci třetích tříd v rámci ekologické výchovy vypravily do Dolan na exkurzi do čističky odpadních vod. Cestou přes Dolany si ukázali významné stavby, zajímavá místa a důležité orientační body v obci.
Prohlídka čističky se uskutečnila s podrobným výkladem pana Aleše Foukala, který žákům ochotně ukázal a vysvětlil, jak čistička funguje, co nepatří do odpadu a co se dál s vyčištěnou vodou děje. Všichni se vraceli do školy spokojeně a plni nových zajímavých poznatků. (Mgr. I. Sitková – tř. učitelka III. A)

všechny fotografie najdete zde