I v tomto školním roce se naše škola zapojí do projektu papír za papír – více informací najdete zde. Starý papír tak mohou žáci odevzdat každý pátek od 7:10 do 7:30 hodin ve vestibulu školy. Soutěží mezi sebou jednotlivé třídy, které budou na závěr školního roku odměněny. Během školního roku pak budou žákům rozdány „papírové odměny“ za donesené starý papír (více o odměnách zde). Dnes byl do tříd rozdán nový papír v hodnotě 5250 Kč.