Archiv pro měsíc: Září 2017

Adaptační kurz pro žáky šestých tříd proběhl letos 25. – 27. září opět v rekreačním středisku Třemešek u Oskavy. Třídy doprovázely třídní učitelky Mgr. P. Chromá /6. A/, Mgr. E. Hejtmánková /6. B/, metodička prevence Mgr. I. Pohlová a paní asistentka Bc. L. Mücková.
Po tři dny si žáci mohli užívat pobytu uprostřed nádherných lesů. Počasí zpočátku hrám v přírodě moc nepřálo, a tak jsme více věnovali turistice. Hned v pondělí se obě třídy po brzkém obědě vydaly na zříceninu hradu Rabštejn. Do cíle jsme dorazili suší, ale pak nás na dvě hodiny v místním pohostinství uvěznil hustý déšť. Cestou zpět žáci měli možnost prokázat své přírodopisné znalosti a rozpoznávali jednotlivé stromy a rostliny, soutěžili o nejrychlejšího sběrače šišek. V úterý za námi přijela na návštěvu školní psycholožka Mgr. M. Hebelková, která měla také pro žáky připravený program. Bylo nutné se rozdělit. Žáci 6-té A dopoledne absolvovali kratší pěší výlet do nedalekého Mladoňova. Žáci 6-té B zatím pracovali s paní psycholožkou. Tvořili vlastní vizitky, podrobili se krátké meditaci a zahráli si hry, při kterých byli vedeni ke vzájemné komunikaci, toleranci a spolupráci. Po obědě se třídy v činnostech vystřídaly. V závěru dne se na chvíli na obloze přece jen objevilo sluníčko a hoši si mohli zahrát fotbal a děvčata přehazovanou nebo vybíjenou. Středeční dopoledne proběhlo ve znamení úklidu a příprav k odjezdu. Zvládli jsme ale také i krátkou mykologickou exkurzi. Vyhodnocení celého pobytu proběhne v pátečních třídnických hodinách, kde paní učitelky žákům rovněž předají nachystané sladké odměny.
I když počasí tentokrát zcela nebylo podle našich představ, „adapťák“ se vydařil a děti se domů vrátily zdravé a spokojené, bohatší o nové zážitky a kamarády.
Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

V sobotu 23. září si naše škola připomněla výročí 300 let od první písemné zmínky o dolanském učiteli, kterým byl J. Ondráček. V průběhu celého dne tak měli bývalí žáci, zaměstnanci školy a veřejnost možnost navštívit naši hlavní budovu a zhlédnout zajímavou výstavu, kterou jsme si k této příležitosti připravili. Byly vystaveny originály i kopie školní kroniky, celá řada fotografií (nejstarší pocházela z roku 1919), výstava učebnic nebo také historická třída, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet psaní husím brkem. Celý den proběhl ve velmi milé a přátelské atmosféře, školu navštívilo velké množství bývalých žáků – např. jeden z nejstarších žijících – pan Pospíšil, nebo vnučka A. Štěpánka paní Dana Bucáková. Někteří bývalí žáci rovněž využili tento den k uspořádání třídního srazu.

Od 16:00 hodin pak proběhl kulturní program v místní sokolovně. Po úvodních projevech ředitele školy P. Pirliomova a místostarosty J. Doležela, došlo k předání čestných ocenění bývalým ředitelům školy od roku 1990 – Mgr. K. Malíčkové (1990 – 1992), Mgr. Karlu Vackovi (1992-2002), Mgr. Evě Medkové (2004 – 2013). Pak už jeviště patřilo našim žákům, kteří si pod vedením paní učitelky Pohlové připravili pěkný hodinový kulturní pořad.

K výročí jsme rovněž připravili malou brožurku o historii dolanského školství.Pro zájemce je k zakoupení v kanceláři školy za 60 Kč.

všechny fotografie najdete zde

všechny fotografie z kulturního představení najdete zde

Prezentaci z fotografií najdete zde

brožura – historie dolanské školy

 

Vážení rodiče, díky zájmu paní MgA. Jany Kloučkové Kudrnové nabízíme pro všechny děti od 6 do 8 let nový kroužek výtvarné výchovy – Malá výtvarka. Probíhat bude každý pátek od 12:30 do 13:45 hodin v budově ZŠ – učebna Vv. Více informací najdete na letáku, přihlášky posílejte na e-mail: janakudrnova@email.cz

I v tomto školním roce se naše škola zapojí do projektu papír za papír – více informací najdete zde. Starý papír tak mohou žáci odevzdat každý pátek od 7:10 do 7:30 hodin ve vestibulu školy. Soutěží mezi sebou jednotlivé třídy, které budou na závěr školního roku odměněny. Během školního roku pak budou žákům rozdány „papírové odměny“ za donesené starý papír (více o odměnách zde). Dnes byl do tříd rozdán nový papír v hodnotě 5250 Kč.

Vážení rodiče, naše škola se v tomto školním roce rozhodla rozšířit možnosti vzájemné komunikace mezi školou a rodinou a využít službu Škola na dlani – více o této službě najdete zde, která umožňuje snadné zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči. Zprávy ze školy týkající se Vašeho dítěte Vám budou doručovány na Vámi zadaný e-mail a současně Vám budou přehledně dostupné i ve webové aplikaci po přihlášení do Vašeho účtu. Přístupové údaje k Vašemu účtu Vám budou zaslány třídními učiteli během měsíce září. Samotnou službu bychom chtěli zprovoznit od 1. října 2017. Další informace Vám předají třídní učitelé na třídních schůzkách nebo je najdete zde – informace_pro_rodice

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, tímto Vás zveme na společnou schůzi všech členů SRPŠ při ZŠ Dolany, která se uskuteční dne 14. září 2017 ve školní jídelně a to od 16:00 hodin. Následně od 16:30 budou probíhat společné úvodní třídní schůzky. Na Vaši účast se těší pedagogové a vedení SRPŠ.