Informace k placení stravného

Platby stravného :

Při počátečním přihlášení strávníka bude inkasována částka odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou stravy. V každém dalším měsíci bude stravné odpovídat počtu stravovacích dnů v měsíci po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc.Po skončení školního roku budou případné přeplatky u dětí MŠ převedeny do dalšího školního roku, u dětí ZŠ budou vráceny na běžné účty nebo vyplaceny v hotovosti u účetní školy.

Stravné je možné platit :

Inkasním způsobem z kteréhokoliv běžného účtu u kterékoliv banky / s výjimkou  sporožirového účtu u České spořitelny/

U tohoto způsobu placení je zapotřebí zřídit v bance inkasní souhlas k našemu

běžnému účtu č. 181 268 451 / 0300. Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem

na adresu : jidelna@zsdolany.cz

Inkasním způsobem ze sporožirového účtu u České spořitelny /jsou to účty, které končí

před lomítkem číslicí „3“, např. 22546573/0800

Zde je zapotřebí ve spořitelně podepsat inkasní souhlas k účtu č. :

                                         100 022 581/0800

Opět nazadávejte žádný variabilní ani specifický symbol.

Platby probíhají stejně jako v odst. 1.

Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem

na adresu : jidelna@zsdolany.cz

3.Poštovní poukázkou, kterou obdržíte začátkem každého měsíce, způsob plateb je stejný

jako u účtů.

Vzhledem k výši poštovních poplatků doporučuji využít inkasní způsob placení stravného.

Ceny obědů :

 

Kategorie Cena oběda Kategorie Cena oběda
MŠ polodenní 31,-  Kč Žáci 6-10 22,- Kč
MŠ celodenní do 6 let 37,-  Kč Žáci 11-14 25,- Kč
MŠ 7-letí 40,-  Kč Žáci 15 let 30,- Kč

 

 

M.Bogdanová

ved.ŠJ