Vzhledem k velkému počtu přihlášených žáků v Základní škole Aloise Štěpánka ke stravování došlo k naplnění kapacity Školní jídelny. Vzhledem k tomuto stavu, jsme nuceni od 1. 9. 2015 snížit počet cizích strávníků. Při rozhodování o přijímání cizích strávníků budeme postupovat podle kritérií, která byla schválena Radou Obce dne 11. 6. 2014.

O tom, kdo se už nebude moci nadále stravovat ve školní jídelně, Vás bude informovat vedoucí ŠJ M. Bogdanová.

kritéria cizí strávníc