Dnes v 8:30 byl zahájen nový školní rok společným setkáním žáků, pedagogů, zaměstnanců školy a rodičů v areálu školy. Po krátkém proslovu ředitele školy jsme mezi námi přivítali nové žáky, kteří k nám přišli do prvních tříd. Pan starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka a paní zástupkyně Mgr. J. Horáková předali prvňáčkům dárkové balíčky a pamětní listy. První krůčky našim nejmenším pak usnadňovali žáci IX. tříd. Na závěr jsme si popřáli pohodový nový školní rok a žáci prvních tříd se šli podívat s rodiči do svých nových tříd. Pevně věříme, že i tento školní rok bude pro nás pro všechny úspěšný a že si z něj budeme odnášet spousty nových vědomostí, dovedností i zážitků. V úterý mají žáci pouze třídnické hodiny. I. stupeň končí vyučování v 11:10 hodin, II. stupeň pak ve 12:05 hodin. Školní družina je v plném provozu.

všechny fotografie najdete zde

 

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou určenou pro všechny, co vozíte ráno své děti do školy autem. Vzhledem k dopravnímu omezení v okolí školy Vám nabízíme následující službu a to od úterý 5 září. Nechte své děti vystoupit u kruhového objezdu u obchodu (COOP), kde bude zajištěn dozor a to v době od  7:15 do 7:20. Ten Vaše děti odvede bezpečně do školy. Ušetříte si tak zbytečné trápení při cestě do školy. Věříme, že naši výpomoc využijete a usnadní Vám ranní cestu do zaměstnání. Tato služba bude platit každý následující den až do odvolání.

V pondělí 4. září budou provoz v okolí školy řídit strážníci MP Šternberk, areál školy bude z důvodu slavnostního zahájení uzavřen.

Veškeré další změny vynucené opravou silnice jsou uvedené zde –oznámení ŘŠ

Děkujeme za vstřícnost. O veškerých dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září od 8:30 hodin v areálu školy. Po ukončení půjdou žáci domů, výuka začne 5. září od 7:30 do 11:10 – I. stupeň a od 7:30 – 12:05 – II. stupeň. V dalších dnech již bude výuka probíhat podle rozvrhu. Žáci 1. tříd půjdou po ukončení se svými rodiči do 1. tříd v budově ZUŠ Dolany, kde proběhne slavnostní přivítání a budou rodičům sděleny další organizační informace.

Provoz školní družiny bude zahájen 4. září od 9:30 – 14:00 hodin (žáci musejí mít přihlášený oběd), od 5. září již v normální provozní době.

Obědy budou 4. září vydávány již od 10:00 hodin.

Vzhledem k omezenému provozu v okolí školy bude až do 30. listopadu upraven konec vyučování pro žáky II. stupně. Poslední vyučovací hodina bude začínat ve 12:10 a končit 12:55 hodin. Začátek vyučování zůstane nezměněn a to v 7:30 hodin. 

 

V pátek 30. 6. proběhlo v areálu naší školy slavnostní ukončení školního roku 2016/2017. Do poslední chvíle však vzhledem k proměnlivému počasí nebylo jisté, zda se nebudeme muset přesunout do tělocvičny. Nakonec však vše vyšlo!! Během slavnostního aktu byli nejlepší žáci odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a tři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Byli vyhlášeni i vítězové Dne dětí. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Následně se žáci přesunuli do školy, kde jim byla předána vysvědčení. No a pak už jen huráááá na prázdniny. Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

všechny fotografie najdete zde

Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. 9. 2017 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny v době prázdnin

Zahájení školního roku

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky