Ve středu 12.6. vyrazili žáci VI.C třídy na školní výlet – na kolech do Litovelského Pomoraví. Naším cílem byla Střeň. Tam jsme na břehu Moravy opekli špekáčky, pak na místním hřišti hráli nějaké hry, prozkoumávali les, neplánovaně sbírali houby. Celkem jsme ujeli 32 kilometrů, což byl – vzhledem k hodně teplému počasí – velmi slušný výkon.

Mgr. V. Langer

V pondělí 10. června se žáci z Žákovského parlamentu vydali na výlet do Prahy, jehož hlavní částí byla návštěva Poslanecké sněmovny ČR. Po příjezdu do Prahy jsme nejdříve vyrazili na Petřín a dále pak kolem Pražského hradu jsme došli až na Malostranské náměstí, kde Poslanecká sněmovna sídlí. Celou návštěvou nás provázela paní Mgr. Daniela Ptáčková ze sekretariátu místopředsedy PS Vojtěcha Pikala. Návštěva začala projekcí krátkého dokumentu v informačním centru a následně jsme již zavítali do samotné budovy Poslanecké sněmovny. Kromě spousty zajímavostí z života sněmovny, které se žáci dozvěděli, byla nejpoutavější návštěva jednací sálu. Žáci si vyzkoušeli jaké je to sedět v poslaneckých lavicích či stát za jednacím pultíkem, navštívili i mediální místnost, kde se pořádají tiskové konference. Po návštěvě sněmovny jsme se ještě prošli přes Karlův most na Staroměstské a Václavské náměstí. Vydařený výlet tak byl pěkným zakončení činnosti žákovského parlamentu v tomto školním roce, který kromě pravidelných setkání organizoval i akce jako Pyžamový den či soutěž Škola hledá talent. 

všechny fotografie najdete zde

Žáci 6.A a 6.B navštívili dne 4.6.2019 ZOO Lešná, která právem patří k nejnavštěvovanějším turistickým místům v České republice. Viděli jsme zblízka celou řadu zajímavých zvířat, spoustu informací jsme se dozvěděli přímo od chovatelů. Děti nešetřily zvídavými dotazy. Na chvíli jsme si od zvířat odpočinuli na místním zámku, na kterém jsme pomocí indicií luštili šifru. Po krmení rejnoků a s příchodem bouřkových mraků nadešel čas návratu domů…

Mgr. Doleželová Z. 

Žáci 5. B se dne 3.6.2019 vydali pěšky do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. V zoo na ně čekal program s průvodcem, při němž měli možnost pochovat si živého hada. Také se dozvěděli spoustu zajímavých informací o některých zvířatech. Ovšem největší úspěch měla návštěva výběhu s kozami a králíky. Počasí nám přálo a dětem se výlet moc líbil. Mgr. J. Orletová

Děti se na výlet moc těšily. Radovaly se, že pojedeme do Prahy a budeme cestovat vlakem. Doprava do Prahy i zpět proběhla bez komplikací.První bod programu byla plavba lodí po Vltavě. Poté jsme šli pěšky ke Strahovskému klášteru. Cestou jsme se zastavili před Pražským hradem. Děti se mohly vyfotit s hradní stráží.Ve Strahovském klášteře nás čekal průvodce bratr Ambrož. Z klášterní zahrady jsme mohli vidět Prahu jako na dlani. Následovala prohlídka strahovské knihovny (historické knihy, globusy aj.). Dostali jsme se do míst, která běžný turista vidí jen zdálky. Návštěvu kláštera jsme zakončili v kostele ukázkou varhan. Zahrát si mohly i děti. Potom jsme pěšky vyrazili směrem do centra. Přešli jsme Karlův most, kde si děti nakoupily suvenýry. Přes Václavské náměstí jsme došli k hlavnímu nádraží a vydali jsme se domů. Celý den nám počasí přálo. Děti byly spokojené. Výlet všichni zúčastnění hodnotili pozitivně.

Mgr. M. Štouračová

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme v pátek 31. května pro žáky naší školy připravili zajímavé a zábavné dopoledne ve sportovním areálu obce Dolany. Žáci IX. ročníku ve spolupráci s třídními učiteli  připravili pro své spolužáky 18 zajímavých stanovišť, na kterých si žáci mohli vyzkoušet nejrůznější dovednosti od zručnosti, přes obratnost až po bystrost myšlení. Žáci si tak vyzkoušeli své sportovní dovednosti v hodu granátem nebo slalomu s míčem. Připraveny byly také oblíbené stanoviště jako například – skákání v pytli, vodní pumpa a lovení ryb. Na závěr celého dopoledne pak proběhl tradiční turnaj v plážovém volejbale mezi žáky IX. tříd a týmem učitelů. Překvapení pro děti měly připravené také paní kuchařky. Kromě pěkné výzdoby školní jídelny upekly žákům oblíbenou pizzu, která všem jistě chutnala.

všechny fotografie najdete zde

Podívejte se, jak se s řešením IV. úkolu z projektu Recyklohraní vypořádali žáci IV. A a V. A třídy. Vytvořili velmi pěkné a zajímavé deskové hry. Při pohledu na ně si snad každý řekne, tu bych si zahrál také! Moc děkujeme všem žákům a pedagogům za zapojení do projektu během celého školního roku !!

všechny fotografie najdete zde