Přejeme všem našim žákům příjemné jarní prázdniny a pokud by se někomu zastesklo po škole, může zde zavzpomínat na Projekt Edison – přinášíme ohlasy žáků z některých tříd a a celou fotogalerii – klikni zde 

ohlasy žáků

 

 

V pátek 8. března zavítala na naši školu známá bubenická skupina z Olomouce Jumping Drums. V tělocvičně školy proběhly dva koncerty. Od 9.30 pro žáky 1. stupně a od 11.15 se uskutečnilo vystoupení pro 6- té až 9- té třídy. Bubeníci v úvodní části koncertu žákům zahráli některé skladby ze svého repertoáru. Poté bylo celé vystoupení pojato interaktivně a žáci byli aktivně zapojováni rytmickou hrou na tělo, zpěvem Měli také možnost si prohlédnout a slyšet nejen klasické bicí nástroje, ale i nástroje méně obvyklé, např. perkuse nebo bonga. Koncert byl prokládán humorně laděnými slovy vedoucího skupiny Ivo Batouška. V závěru si dobrovolníci mohli sami zahrát na některý z bicích nástrojů a vyzkoušet si, jaké to je stát se součástí hudební skupiny.

Mgr. I. Pohlová

Dnes během 2. vyučovací hodiny jsme žákům I. a II. stupně rozdali odměny za sběr starého papíru. Celkem jsme předali do tříd papírové pomůcky za 4 800 Kč. Výkresy A3 (1600 ks), sešity A5 (240 ks), xerografický papír (2500 ks) a papírové kapesníčky (30 balení). I v tomto školním roce platí, že žáci soutěží o nejlepší třídy ve sběru papíru, které budou na konci školního roku odměněny sladkým dortem. Nové papírové pomůcky rozdáme ještě v závěru školního roku. Děkujeme všem, kteří nosí do školy starý papír !!

Ve dnech 23. 02. – 01. 03. 2019 se žáci 7. A a 7. B zúčastnili lyžařského výcvikového zájezdu.
Ubytováni bylo již tradičně v PENZIONU KOUTY NAD DESNOU v pěkných pokojích a s dobrým zázemím.
Celý týden jsme se věnovali zdokonalování v lyžování v největším areálu na Moravě. Ti, kteří nikdy na lyžích nestáli, se velice rychle lyžovat naučili. Počasí nám přálo, celý týden jsme lyžovali a splnili tak všechny stanovené cíle.
Večerní program vyplňovaly přednášky a zábavné večery. Nechyběl ani zpěv s kytarou. Proběhla i tradiční volba o MISS a MISSÁKA KURZU, která je tradicí naší školy již od roku 1991. Vítězi se stali Sára Kovaříková a David Kulha.
Ve čtvrtek proběhl závod ve slalomu, který zvládly všichni žáci. Vítězi se stali Andrea Petříková a Adam Šťastný. Další pořadí můžete najít na fotkách. Velkou zásluhu na úspěšném průběhu celého týdne měly hlavně děti a obrovský kus práce odvedli instruktoři lyžování – p. Chromá P., p. Gazdík M., p. Kubáček M. a o zdraví dětí se staral MUDr. P. Gloza.

Všem patří velké poděkování.
Mgr. M. Gazdík – vedoucí kurzu

všechny fotografie najdete zde

V pátek 1.března 2019 uspořádali žáci devátých tříd, IX.A a IX.B, již tradiční žákovský ples pro své mladší spolužáky. V rámci plesu se žáci mohli zúčastnit nejrůznějších soutěží a her, pochutnat si na bohatém občerstvení a při troše štěstí vyhrát zajímavou cenu v bohaté tombole. Všem zúčastněným i pořádajícím tímto děkujeme a přejeme stejně zdařilý průběh žákovského plesu i dalším ročníkům v příštích letech. 

Mgr. L. Guňková

 

V posledním únorovém týdnu proběhl na naší škole projekt Edison, který zastřešuje studentská organizace AISEC. Na naši školu tak zavítali studenti z Turecka, Kyrgyzstánu, Indonésie, Taiwanu, Ukrajiny a Jordánska. Studenty přivítali v tělocvičně všichni žáci naší školy a program si připravili děti z V. tříd svým tradičním vystoupením v lidových krojích. Následně studenty pozdravili žáci IX. tříd v jejich rodném jazyce. Následovala prohlídka školy a pak už program ve třídách během něhož seznamují zahraniční studenti naše žáky z tradicemi a kulturou svých zemí. V odpoledních hodinách proběhla procházka po naší obci s návštěvou na obecním úřadě. V úterý pokračovali besedy ve třídách a ve středu se žáci  spolu se studenty vydali na výlet do Kout nad Desnou za žáky VII. tříd, kteří zde byly na lyžařském výcvikovém zájezdu. V úterý i ve čtvrtek si naši žáci pod vedením svých učitelů připravili pro studenty také krátký program. V úterý tak měli možnost změřit své síly ve sportovním klání v basketbalu. Ve čtvrtek si pak žáci připravili pro studenty prezentaci o naší škole a ČR, zahráli si se studenty vědomostní kvíz a rovněž si společně zatančili některé národní písně. V pátek se uskutečnil závěrečný program v tělocvičně – Global Village, na který si studenti připravili zajímavosti ze své země a také něco k ochutnání. Postupně je navštívili všechny třídy a došlo i na tanec. Na závěr si připravili rozloučení v podobě vystoupení žáci III. B a IV. B a pořídili jsme i společné závěrečné foto. I letos se projektový týden se studenty vydařil a byl jistě přínosný pro všechny žáky školy. Veliké poděkování si zaslouží rodiče našich žáků, kteří po celý týden poskytly studentům ubytování a postaraly se i o odpolední či večerní program. 

všechny fotografie najdete zde

Noc s Andersenem – 29.3.

Vstup do IS pro rodiče

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _