Vážení rodiče, příznivci školního plesu, tímto Vás srdečně zveme v sobotu 23. února na další ročník Školního plesu do Sokolovny v Dolanech. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Funny. Připraven je zajímavý kulturní program s tanečními a hudebními vystoupeními žáků školy, těšit se můžete na žonglérskou show v podání Kašpara Klepala. Opět i letos na Vás čeká bohatá tombola. Přijďte si užít příjemný večer plný tance a zábavy. Sál bude otevřen od 19:00 hodin. 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ nabídlo v rámci kariérového poradenství TESTOVÁNÍ STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. Samotné testování studijních předpokladů proběhlo v naší škole v měsíci listopadu pod vedením školní psycholožky. Součástí testování studijních předpokladů byl test struktury inteligence, osobnostní dotazník a zjištění zájmů a motivace žáků. V průběhu prosince probíhalo vyhodnocení testů a následně byly realizovány individuální konzultace školní psycholožky s žáky a jejich rodiči/zákonnými zástupci nad výsledky testů profesní orientace.
Volba další vzdělávací cesty má často klíčový význam pro profesní budoucnost mladého člověka. Rozhodnutí o dalším profesním směřování je náročný rozhodovací proces, v němž je možné využít spolu s pomocí a podporou ze strany rodičů a blízkých osob také poradenských služeb v oblasti profesní orientace – služby výchovného poradce, školního psychologa, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a služby komerčních firem. Naše škola nabídla po zkušenosti z minulého školního roku testování studijních předpokladů patnácti žákům z obou devátých tříd. Nabídku ŠPP využilo celkem 14 žáků z obou devátých tříd. Žáci IX. tříd měli možnost navštívit Přehlídky středních škol v listopadu v Olomouci a v lednu ve Šternberku. V současné době rovněž realizujeme přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z Českého jazyka (formou odpoledního doučování) a z Matematiky v rámci volitelného předmětu. Veškeré podrobnosti k přijímacímu řízení najdete i na našich webových stránkách. 

Za ŠPP – Mgr. M. Hebelková (školní psycholog).

 

 

Vážení rodiče, na Vaše e-maily Vám byly zaslány údaje k přihlášení do informačního systému školy. Pevně věříme, že jeho užívání zlepší informace o průběhu vzdělávání Vašich dětí ve škole a komunikaci mezi Vámi a školou. V současné chvíli jej můžete využívat k následujícímu – komunikace s pedagogickými pracovníky a vedením školy, přehled o výuce (učivo, domácí úkoly a aktuální rozvrh), přehled o hodnocení (aktuální známky), přehled absence a možnost omlouvání absence, informace o dění ve škole. Další funkce systému (zejména přihlašování obědů, platby a další) budou zprovozněny v průběhu druhého pololetí a o jejich možnosti využívání Vás budeme informovat. Žákovské knížky pro Vaše děti i nadále zůstávají oficiálním dokladem o průběhu jejich vzdělávání, nicméně platí, že absenci stačí omlouvat v informačním systému a známky, které jsou v systému zadané, jsou oficiálním dokladem o průběhu vzdělávání(může docházet díky zapomínání ŽK k určitým rozdílům). O úplném zrušení žákovských knížek zatím neuvažujeme. K přihlašování do systému prosím využijte tento odkaz – zsdolany.edookit.net/. Návod k využívání rodičovského portálu najdete zde – rodicovsky-portal-2-0

Pokud Vám e-mail s přihlašovacími údaji do systému nepřišel (raději prohlédněte i nevyžádanou poštu), kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese skola@zsdolany.cz a pokusíme se nalézt řešení.  

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

V pátek 8. února žáci I. – III. tříd a děti z mateřských škol navštívili mobilní planetárium v tělocvičně školy, které k nám přivezl spolek s názvem Planetárium Morava. V kopuli, která v tělocvičně vyrostla, měli možnost shlédnout zajímavé a naučné filmy o vesmíru. Pro děti z mateřských škol byla připravena pohádka o hvězdné obloze, planetách, znameních zvěrokruhu a dalších zajímavých tématech o vesmíru. Děti ze školní družiny shlédly v současnosti nejúspěšnější film světových planetárií, skvěle dabovaný dvojicí Genzer a Suchánek. Příběh vyprávěl o setkání polárního medvěda a zcestovalého zvídavého tučňáka. Během pořadu tak děti zjišťovaly, co je to stav beztíže, jak se pohybuje Země a dozvěděly se mnoho zajímavého o planetě Saturn. Pořad byl doprovázen zajímavým výkladem pana lektora Mgr. Milana Fialy, kterého se děti měly možnost ptát na vše, co je o vesmíru zajímá. 

O plnění úkolů v rámci recyklohraní jsme Vás již před časem informovali. Do plnění úkolu – Vytvoř si svého baterkožrouta se rovněž zapojili i žáci V. A třídy. Přinášíme Vám tedy několik fotografií, které zachycují jeho výrobu. Výsledný baterkožrout, jako sběrná nádoba na staré baterie, by měl být umístěn na některém veřejném místě v naší obci. 

Během celého měsíce ledna měli žáci naší školy možnost přinést do školy staré a nepoužívané mobilní telefony a to v rámci soutěže, kterou každoročně vyhlašuje projekt recyklohraní, s názvem Věnuj mobil. Celkem jsme v tomto roce vysbírali 234 kusů mobilních telefonů. Nyní již budeme s napětím čekat na celkové výsledky soutěže. V rámci školy byly nejlepší tyto třídy: z II. stupně – VI. C a z I. stupně třídy: II. A, III. A a III. B, I. B. Všem žákům, rodičům i učitelům, kteří se do sběru zapojili, velmi děkujeme !!!Nejlepší třídy budou odměněny v rámci projektu recyklohraní.