Závěr školního roku patří již tradičně dvěma akcím, které pro své žáky naši pedagogové organizují – jde o sportovní a branný den. Pro žáky II. stupně byl sportovní den připraven na pondělí – 27. června a to ve sportovním areálu obce Dolany. Žáci tak měli možnost vyzkoušet si dovednosti ve třech kolektivních soutěžích – malé kopané, ringu a indiánské košíkové. I přes zamračené počasí nikdo z přítomných nelitoval své účasti a pro ty nejlepší byly připraveny sladké odměny.

V úterý 28. června proběhl na naší škole branný den, který začal cvičným požárním poplachem. I letos nám stačil na jeho zdárné provedení jeden pokus – žáci se evakuovali z budovy ve velice pěkném čase 2 min. a 33 vteřin. Následně v doprovodu svých třídních učitelů vyrazili k fotbalovému hřišti, kde pro ně byly připraveny branné disciplíny a úkoly. Žáci I. stupně absolvovali své disciplíny formou branného pochodu a žáci II. stupně soutěžili mezi sebou v družstvech. Velké poděkování si za organizaci celého dne zaslouží nejen pedagogové, ale i žáci VIII. a IX. tříd, kteří jednotlivá stanoviště zajišťovali.

všechny fotografie najdete zde

Dne 14. 6. 2016 navštívila všechna čtyři oddělení školní družiny Obecní knihovnu v Tovéři. Paní knihovnice děti seznámila s prostory a fungováním knihovny. Děti se dozvěděly jak si založit čtenářský průkaz a jak si vypůjčit knížky. Poté, si děti celou knihovnu mohly prohlédnout a nahlédnout do knížek různých žánrů. Nakonec si paní knihovnice pro děti připravila soutěž, ve které dětem četla úryvky z různých dětských knížek, a děti musely uhodnout, ze které knížky úryvek je. Odměna za správnou odpověď byla sladká. Kdo navíc věděl i autora knihy, získal speciální sladkou odměnu. V závěru naší návštěvy dostaly děti několik tipů na prázdninové čtení.
Tímto chceme paní knihovnici Ludmile Bačové poděkovat a budeme se těšit na příští návštěvu knihovny.

Bc. Bednaříková Veronika

všechny fotografie najdete zde

„Namaluj přírodu“ je výtvarná soutěž s přírodovědnou tématikou, kterou pořádá Středisko volného času Atlas a Bios. I v letošním roce se někteří naši žáci se svými výtvarnými pracemi do této soutěže zapojili. Téma letošního ročníku bylo Plazi a obojživelníci. Adéla Krejzarová ze 7.A ztvárnila technikou malby svět obojživelníků a plazů nad a pod vodní hladinou. K naší velké radosti získala ve své kategorii (starší žáci) za tento velkoformátový obrázek 1. místo. Adélce blahopřejeme a děkujeme za hezkou reprezentaci školy.
Mgr. Eva Doleželová

diplom_result    obrázek_result

V průběhu měsíce května a června měli žáci druhého stupně několik příležitostí osvojit si učivo přímo v „terénu“. Pod vedením paní učitelky Mgr. E. Doleželové  a pana učitele Mgr. Pavla Provaze se zúčastnili těchto přírodovědných exkurzí: Zoologická exkurze – ZOO Svatý Kopeček – VII.B – 20.5.2016, VII.A – 26.5.2016, Živelní obojživelníci – ekovýchovný program CEA Sluňákov – VI.A, B – 9.6.2016, Geologická exkurze – Mladečské jeskyně, jeskyně Podkova – IX.A, B – 22.6.2016.

všechny fotografie najdete zde

 

Školní rok se nám pomalu blíží ke svému konci a pro děti ze IV. oddělení školní družiny to znamená i ukončení celoroční sportovní soutěže- Mikroregionální ligy. Finále této soutěže jsme se zúčastnili 9.6.2016 v Domě dětí a mládeže ve Šternberku. Na finále dorazilo sedm týmů školních družin a škol ze Šternberka a okolí.
Od 9.00 do 10.00 hodin zahájily turnaj děti, které získaly za celý školní rok nejvíce bodů ve sportovních soutěžích za jednotlivce. Tyto děti čekaly tři netradiční disciplíny, ve kterých změřily své síly a celoroční zkušenosti. Mezi nejlepší závodníky se z naší družiny dostaly tyto děti: Hana Staňková, Kateřina Mynaříková, Bartoloměj Pudl, Terezie Doleželová a Michaela Tošovská. I když byly disciplíny děleny na chlapce a dívky, nepodařilo se našim závodníkům obsadit první tři místa. Každopádně i tak si za svojí bojovnost zaslouží pochvalu.
Druhá polovina turnaje patřila závodům družstev. Z našeho týmu jsme museli nominovat šest dětí, které se za náš tým pokusily vybojovat pohár. Družstva pak soutěžila v disciplínách, jako byl běh s pneumatikou kolem pasu, stavění pyramidy z kelímků, nošení vody do PET láhve, střelba do terče nebo PET golf. Díky bojovnosti našich dětí a díky skvělým fanouškům jsme vyhráli krásné druhé místo a získaly tak stříbrnou medaili pro naši družinu.
Všem dětem ze IV. oddělení bych chtěla ještě jednou poděkovat za výborné výkony nejen při finále, ale i během celého školního roku a také za skvělou týmovou hru.
Mgr. Veronika Volfová

všechny fotografie najdete zde

Pro děti ze všech odděleních školní družiny jsme dne 6.6.2016 uspořádali v rámci Dne dětí akci pod názvem „Šipkovaná“. Pro děti byla nachystána trasa lesem, ve kterém plnily úkoly na různých stanovištích.
Děti si osvěžily přírodovědné znalosti a prověřily svou fyzickou zdatnost. Kromě soutěží na stanovištích plnily úkoly v podobě schovaných písmen, které potřebovaly k vyluštění tajenky. Na konci je za splněné úkoly a vyluštění tajenky čekala sladká odměna. Počasí nám přálo a dětem se akce líbila. S přípravou akce nám pomáhali žáci 7. B, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat.
Vychovatelky ŠD

všechny fotky najdete zde

Naše škola

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky