V čtvrtek 30. 6. proběhlo ve sportovním areálu obce Dolany slavnostní zakončení školního roku 2015/2016. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Nezbývá než popřát všem žákům a jejich rodičům krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 5. 9. 2016 Slavnostním zahájením v 8:00 hodin. 1. a 2. 9. 2016 je vyhlášeno ředitelské volno, provoz ŠD je z důvodu malého zájmu rodičů přerušen. Provoz Mateřské školy Dolany bude zahájen 15. srpna v nové budově.

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin - úřední hodiny v době prázdnin

všechny fotografie najdete zde

 

 

Závěr školního roku patří již tradičně dvěma akcím, které pro své žáky naši pedagogové organizují – jde o sportovní a branný den. Pro žáky II. stupně byl sportovní den připraven na pondělí – 27. června a to ve sportovním areálu obce Dolany. Žáci tak měli možnost vyzkoušet si dovednosti ve třech kolektivních soutěžích – malé kopané, ringu a indiánské košíkové. I přes zamračené počasí nikdo z přítomných nelitoval své účasti a pro ty nejlepší byly připraveny sladké odměny.

V úterý 28. června proběhl na naší škole branný den, který začal cvičným požárním poplachem. I letos nám stačil na jeho zdárné provedení jeden pokus – žáci se evakuovali z budovy ve velice pěkném čase 2 min. a 33 vteřin. Následně v doprovodu svých třídních učitelů vyrazili k fotbalovému hřišti, kde pro ně byly připraveny branné disciplíny a úkoly. Žáci I. stupně absolvovali své disciplíny formou branného pochodu a žáci II. stupně soutěžili mezi sebou v družstvech. Velké poděkování si za organizaci celého dne zaslouží nejen pedagogové, ale i žáci VIII. a IX. tříd, kteří jednotlivá stanoviště zajišťovali.

Ve středu 29. června si užili svůj sportovní den žáci I. stupně. Počasí opět přálo a rovněž i disciplíny, které si pedagogové připravili, byly zábavné, zajímavé a děti tak měly možnost rozvíjet po celé dopoledne své sportovní nadání.

všechny fotografie najdete zde

všechny fotografie zde

Dne 14. 6. 2016 navštívila všechna čtyři oddělení školní družiny Obecní knihovnu v Tovéři. Paní knihovnice děti seznámila s prostory a fungováním knihovny. Děti se dozvěděly jak si založit čtenářský průkaz a jak si vypůjčit knížky. Poté, si děti celou knihovnu mohly prohlédnout a nahlédnout do knížek různých žánrů. Nakonec si paní knihovnice pro děti připravila soutěž, ve které dětem četla úryvky z různých dětských knížek, a děti musely uhodnout, ze které knížky úryvek je. Odměna za správnou odpověď byla sladká. Kdo navíc věděl i autora knihy, získal speciální sladkou odměnu. V závěru naší návštěvy dostaly děti několik tipů na prázdninové čtení.
Tímto chceme paní knihovnici Ludmile Bačové poděkovat a budeme se těšit na příští návštěvu knihovny.

Bc. Bednaříková Veronika

všechny fotografie najdete zde

„Namaluj přírodu“ je výtvarná soutěž s přírodovědnou tématikou, kterou pořádá Středisko volného času Atlas a Bios. I v letošním roce se někteří naši žáci se svými výtvarnými pracemi do této soutěže zapojili. Téma letošního ročníku bylo Plazi a obojživelníci. Adéla Krejzarová ze 7.A ztvárnila technikou malby svět obojživelníků a plazů nad a pod vodní hladinou. K naší velké radosti získala ve své kategorii (starší žáci) za tento velkoformátový obrázek 1. místo. Adélce blahopřejeme a děkujeme za hezkou reprezentaci školy.
Mgr. Eva Doleželová

diplom_result    obrázek_result

V průběhu měsíce května a června měli žáci druhého stupně několik příležitostí osvojit si učivo přímo v „terénu“. Pod vedením paní učitelky Mgr. E. Doleželové  a pana učitele Mgr. Pavla Provaze se zúčastnili těchto přírodovědných exkurzí: Zoologická exkurze – ZOO Svatý Kopeček – VII.B – 20.5.2016, VII.A – 26.5.2016, Živelní obojživelníci – ekovýchovný program CEA Sluňákov – VI.A, B – 9.6.2016, Geologická exkurze – Mladečské jeskyně, jeskyně Podkova – IX.A, B – 22.6.2016.

všechny fotografie najdete zde

 

Školní rok se nám pomalu blíží ke svému konci a pro děti ze IV. oddělení školní družiny to znamená i ukončení celoroční sportovní soutěže- Mikroregionální ligy. Finále této soutěže jsme se zúčastnili 9.6.2016 v Domě dětí a mládeže ve Šternberku. Na finále dorazilo sedm týmů školních družin a škol ze Šternberka a okolí.
Od 9.00 do 10.00 hodin zahájily turnaj děti, které získaly za celý školní rok nejvíce bodů ve sportovních soutěžích za jednotlivce. Tyto děti čekaly tři netradiční disciplíny, ve kterých změřily své síly a celoroční zkušenosti. Mezi nejlepší závodníky se z naší družiny dostaly tyto děti: Hana Staňková, Kateřina Mynaříková, Bartoloměj Pudl, Terezie Doleželová a Michaela Tošovská. I když byly disciplíny děleny na chlapce a dívky, nepodařilo se našim závodníkům obsadit první tři místa. Každopádně i tak si za svojí bojovnost zaslouží pochvalu.
Druhá polovina turnaje patřila závodům družstev. Z našeho týmu jsme museli nominovat šest dětí, které se za náš tým pokusily vybojovat pohár. Družstva pak soutěžila v disciplínách, jako byl běh s pneumatikou kolem pasu, stavění pyramidy z kelímků, nošení vody do PET láhve, střelba do terče nebo PET golf. Díky bojovnosti našich dětí a díky skvělým fanouškům jsme vyhráli krásné druhé místo a získaly tak stříbrnou medaili pro naši družinu.
Všem dětem ze IV. oddělení bych chtěla ještě jednou poděkovat za výborné výkony nejen při finále, ale i během celého školního roku a také za skvělou týmovou hru.
Mgr. Veronika Volfová

všechny fotografie najdete zde

Naše škola

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky