V dnešních dopoledních hodinách proběhla úřední kolaudace přestavby bývalých prostor Mateřské školy Dolany (půdní vestavba staré budovy). V těchto prostorách byly vytvořeny dvě kmenové třídy s prostorem pro školní družinu, zázemí pro novou školní knihovnu a kabinet pro pedagogy. S druhou budovou je propojen tento prostor průchodem do 2. patra.  Je zde umístěna i šatna pro žáky I. tříd a pro děti, kteří docházejí do ranní družiny. Zbývá ještě přestěhovat nábytek a zútulnit nové prostory tak, aby se v nich žáci mohli začít vyučovat a v ranních a odpoledních hodinách zde mohla fungovat školní družina.

Provoz v zrekonstruované části budovy bude zahájen 10. října 2016. Slavnostní otevření proběhne s největší pravděpodobností v týdnu následujícím. Přesný termín a čas bude upřesněn. 

Adaptační kurz tříd 6. A, B a C se v letošním školním roce uskutečnil od 19. do 21. září. Proběhl v rekreačním areálu Třemešek u Oskavy, v nádherné prostředí, jež je ze všech stran obklopeno lesy. Kurzu se zúčastnili všichni žáci šestých tříd. Žáky doprovázely jejich třídní učitelky – paní uč. M. Gazdíková, A. Císařová a I. Pohlová. O celodenní program se starali pan školník J. Látal a paní uč. A. Vyhnánková, která zároveň byla i zdravotníkem kurzu.
Pro děti byl připraven pestrý program v podobě dvoudenní etapové hry, která se skládala ze šesti různých soutěží. Žáci si zahráli číslovanou, šiškovanou, soutěžili v střeleckém pětiboji a lízátkovém závodě. Také měli možnost projevit své stavitelské nadání a postavit si chýši z přírodních materiálů. V průběhu etapové hry byli rozděleni do deseti družstev nezávisle na svých třídách. A tak měli možnost se blíže poznat a seznámit se svými novými spolužáky z ostatních tříd. V závěru kurzu pak proběhlo vyhodnocení etapové hry a nejlepší tři družstva byla oceněna diplomy a sladkými odměnami. V úterý po obědě všechna družstva vyrazila na turistický výlet na Rabštejn. Dvanácti kilometrovou trasu skoro všichni úspěšně překonali. Většina žáků měla dost sil a nezalekla se ani výstupu na hradní zříceninu.
Během celého pobytu nám přálo i počasí, zvláště výlet byl slunečný. Všichni se zpět domů vrátili zdrávi, mnozí unaveni, ale jistě spokojeni sami sebou a obohaceni o spoustu zážitků a nové kamarády.
I. Pohlová, M. Gazdíková

všechny fotografie najdete zde

V pátek 16. 9. 2016 si žáci 2. – 4. tříd i jejich učitelé užili příjemné a užitečně strávené dopoledne v přírodě. Ráno jsme vyrazili lesem z Dolan na Svatý Kopeček. Na paloučku nedaleko zoologické zahrady si pracovníci Lesů ČR pro žáky připravili program. Žáci dostali list, na který sbírali razítka za každé splněné stanoviště. Poznávali dřeviny i léčivé byliny, stopy lesních zvířat, ryby našich vod, houby a škůdce. Vyzkoušeli si pořezat dřevo pilou, hledali zvířata dalekohledem, poznávali vycpaná zvířata, růžky a paroží. Pan včelař nám zodpověděl všechny dotazy o včelách, děti si pochutnaly na medu, a dokonce na medové žvýkačce z medu a plástve. Velkou radost nám udělala i živá kuna jménem Max, kterou jsme mohli hladit, chovat i krmit. A také vydra, která vypadala v lesním prostředí poněkud netypicky. Dozvěděli jsme se spoustu informací o dravcích ze záchytného střediska v Hluku. Puštíka, výra velkého a sovu pálenou jsme si mohli podržet na rukavici.
Nasbíraná razítka žáci vyměnili za pexeso zvířátek, a nakonec si mohli opéct přinesený buřtík. Nadšení jsme kolem poledne opouštěli palouček a lesem jsme došli zpět do školy.
Všichni moc děkujeme zaměstnancům Lesů ČR i pracovníkům ze záchranné stanice v Hluku, kteří pro nás program připravili.
Mgr. Klára Hánková

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče, vzhledem k problémům doprovázejícím odjezd žáků od školy do Bělkovic-Lašťan v 13: 24 hod. autobusovým spojem, se podařilo vyjednat s představiteli KIDSOK jisté řešení, které by mělo tuto situaci zlepšit. Od 19. 9. dojde k posílení spoje a to tak, že stávající autobus, který jede z Olomouce pouze do Dolan a staví u školy v 13:12 hod. bude pokračovat až do Bělkovic-Lašťan. Žáci, kteří tak nechodí na oběd nebo končí v 12:05 hodin mohou tohoto spoje využít. Ostatní se po obědě dopraví stávající linkou v 13:24 hodin. Zvažujeme ještě, že žáci VI. a VII.tříd, kteří chodí na oběd, budou v některých dnech končit s vyučováním o pět minut dříve, aby i oni mohli využít tohoto nového spoje. O podrobnostech Vás budou informovat třídní učitelé na třídních schůzkách, popřípadě na Vaše dotazy mohu odpověď na společné schůzi SRPŠ. Doufám, že toto řešení bude pro odjezd žáků dostačující.

Žáci z Bělkovic-Lašťan tak mohou po skončení vyučování v 13:00 hod. využít od 19. 9. 2016 následující spoje:

13:12 – odjezd ze zastávky Dolany, škola do Bělkovic – Lašťan

13:24 – odjezd ze zastávky Dolany, škola do Bělkovic-Lašťan

14:09 – odjezd ze zastávky Dolany, škola do Bělkovic – Lašťan

Za řešení celé situace bych chtěl poděkovat panu Ing. Milanu Vitáskovi z odboru dopravy a dopravních systémů Olomouckého kraje. V příloze najdete jeho vyjádření a nové jízdní řády platné od 19. září 2016.

vyjadreni-ing-vitaska   lv_0890700  lv_0890701

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Tak a je to za námi, kouzelný skřítek odtajnil školní zvonění, které bylo od 30. června zakleté a školní rok může začít. Počasí nám příliš nepřálo a proto jsme se rozhodli přesunout zahájení do tělocvičny. Přivítali jsme nové žáky, kteří nastupují do 1. tříd a další žáky, kteří k nám přestoupili z okolních škol. Dětem z prvních tříd předal pan starosta obce Dolany malé dárečky a paní zástupkyně pamětní listy. Popřáli jsme si úspěšný vstup do nového školní roku a pak se žáci rozešli se svými učiteli do tříd. Nezbývá než všem popřát úspěšný a spokojený školní rok 2016/2017.

všechny fotografie najdete zde

Stavební úpravy sice ještě trvají a budou pokračovat i během měsíce září, nicméně žáci se již mohou těšit na nově upravenou a zvětšenou školní jídelnu. Doufáme, že se jim zde bude líbit a hlavně, že jim bude chutnat. Na první den si paní kuchařky na přivítanou připravili oblíbené špagety.

No konečně posuďte sami. …….

 

Naše škola

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky