V pátek 30. 6. proběhlo v areálu naší školy slavnostní ukončení školního roku 2016/2017. Do poslední chvíle však vzhledem k proměnlivému počasí nebylo jisté, zda se nebudeme muset přesunout do tělocvičny. Nakonec však vše vyšlo!! Během slavnostního aktu byli nejlepší žáci odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a tři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Byli vyhlášeni i vítězové Dne dětí. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Následně se žáci přesunuli do školy, kde jim byla předána vysvědčení. No a pak už jen huráááá na prázdniny. Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

všechny fotografie najdete zde

Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. 9. 2017 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny v době prázdnin

Předposlední den školního roku byl pro žáky připraven II. ročník soutěže Škola má talent. S nápadem ho uspořádat přišli žáci na parlamentu a je potřeba dodat, že se iniciativně do organizace zapojili – zejména žáci V. B a VI. B třídy. To, že máme v Dolanech velmi šikovné a nadané děti, se projevilo i v dnešní soutěži. Porota tvořená učiteli a všichni, kteří zavítali do tělocvičny, měli možnost zhlédnout vystoupení malých tanečníků a tanečnic, vědátorů z kroužku Věda hrou a jiných šikovných dětí. Vybrat ty nejlepší tak nebyl vůbec jednoduchý úkol a porota měla velmi těžké rozhodování. Vítězem se stal Jakub Kimmel ze 4.B, druhé místo obsadily Eliška Soušková a Linda Kestlová ze 3.A a na třetím místě se umístil Václav Hrdlička ze 3.B. Všem účinkujícím patří velké poděkování za odvahu předvést svá vystoupení před spolužáky a organizátorům díky za realizaci. Nabízí se otázka, bude i příští školní rok další ročník? Uvidíme……

všechny fotografie najdete zde

 

Ve středu 28. června se na naší škole konal SPORTOVNÍ DEN ŽÁKŮ I. STUPNĚ. Třídy se proti sobě utkaly v přehazované, vybíjené a malé kopané. Ve volných chvílích si děti mohly vyzkoušet svou zdatnost ve skoku do dálky, chůzi na chůdách, střelbě na koš a různých jiných sportovních disciplínách. Počasí nám přálo a celé dopoledne bylo příjemným zpestřením posledních dní letošního školního roku.

Za učitele I. stupně Mgr. L. Olšinová

všechny fotografie najdete zde

V úterý 27. června byl pro žáky naší školy připraven Branný den. Ještě než žáci vyrazili do přírody, vyzkoušeli si cvičný požární poplach. Nutno podotknout, že všichni žáci se pod vedením svých pedagogů evakuovali spořádaně a to i ve velmi pěkném čase. Pak již všichni vyrazili k fotbalovému stadionu, kde byl připraven pro žáky branný závod. Pro žáky I. stupně byla připravena trať v blízkém okolí, na které plnili celou řadu úkolů z oblasti zdravovědy,  BESIPu nebo přírodovědy. Na každém stanovišti získali žáci za splněný úkol razítko a ti nejlepší byli na závěr odměněni. Žáci druhého stupně se rozdělili do družstev a vydali se trať branného závodu, kde plnili různé úkoly – střelba, uzlování, typy ohnišť, topografie, BESIP, Morseovka, kvízy a hlavolamy. Celé dopoledne nám i přálo velmi pěkné počasí, takže i letos můžeme hodnotit branný den jako velice vydařený. Celkem se jej zúčastnilo 317 žáků školy a poděkování za organizace si zaslouží nejen pedagogové, ale i žáci VIII. a IX. tříd.

všechny fotografie najdete zde

 

V pondělí 26. června 2017 proběhl v dopoledních hodinách ve sportovním areálu obce Dolany Sportovní den pro žáky II. stupně. Učitelé tělesné výchovy si pro žáky připravili soutěže v kolektivních sportech. Žáci VI. a IX. ročníků tak změřili své síly v turnaji  v malé kopané, přehazované, beach volejbale a v indiánské košíkové. K hladkému průběhu přispělo i velmi pěkné počasí.

všechny fotografie najdete zde

 

V úterý 13.6.2017 jsme se s dětmi ze IV. oddělení školní družiny zúčastnili finále celoroční soutěže Mikroregionální ligy, které se konalo ve Šternberku na dopravním hřišti. Do soutěže se zapojilo šest škol ze Šternberka a okolí. Bylo vybráno 12 dívek a 12 chlapců v kategorii 1.-2.třídy a 3.-5.třídy, kteří získali za celý rok nejvíce bodů za jednotlivce a v tento den se rozhodlo o jejich celkovém umístění. V každé kategorii bylo vyhodnoceno šest nejlepších. Za naši družinu se nejlépe umístila Johanka Kopková na 6. místě v kategorii 3.-5.tříd- dívky. Poté proběhla týmová soutěž v závodech na koloběžkách a nakonec jsme se dočkali vyhodnocení celoroční soutěže školních družin za týmy. Našim dětem se povedlo vyhrát úžasné první místo a získat tak obrovský zlatý pohár. Děti měly velikou radost a dokonce si připravily vítězný pokřik. Tímto bych chtěla poděkovat panu Žaludovi z Domu dětí a mládeže ze Šternberka za celoroční přípravu skvělých her a soutěží pro děti a hlavně všem dětem ze IV. oddělení školní družiny, které se zasloužily o tak nádherné umístění. Celý rok dřely, hrály fair play a hlavně jako jeden tým. Za to jim patří velká pochvala. Moc gratuluji!
Mgr. Veronika Volfová

všechny fotografie najdete zde

Proj. den historie školy

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky