V úterý 16. 5. 2017 se vybraní žáci 2. – 5. tříd zúčastnili krajského kola štafetového poháru v Šumperku. Opět se běžely štafety na 100 a 200 m. Do Šumperka přijelo soutěžit celkem 12 základních škol, některé se sportovním zaměřením. Žáci z naší školy se umístili na 6. místě a svůj výkon oproti závodu v okresním kole vylepšili o necelých 11 vteřin. Všem zúčastněným žákům gratulujeme k pěknému výkonu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. K. Hánková, Mgr. A. Vyhnánková

všechny fotografie najdete zde

Přírodovědné exkurze do Litovelského Pomoraví patří na naší škole k tradičním akcím, kterých se žáci v rámci přírodopisu 2. stupně zúčastňují. V letošním roce tuto krásnou CHKO navštívila 3.5. třída 7.A a 5.5. třída 7.B. Exkurzi jsme zahájili v zajímavém areálu CEA Sluňákov a k našim aktivitám využili různé krajinné prvky a pomůcky. Naše exkurze dále pokračovala naučnou stezkou a umožnila žákům poznat rostliny typické pro lužní les. Zlatým hřebem naší exkurze byla periodická tůň, ve které se nám podařilo odlovit, určit a opět vrátit spoustu vodních bezobratlých živočichů, včetně kriticky ohroženého listonoha jarního a žábronožky sněžní.

Mgr. E. Doleželová

všechny fotografie najdete zde

V úterý 9. května 2017 jsme se vydali s žáky naší školy na odbornou exkurzi do Polska. Navštívili jsme Krakov a koncentrační tábory Osvětim (Auschwitz) a Březinka (Birkenau). Školní exkurzi jsme zahájili prohlídkou Krakova, sídla polských králů. Město nás přivítalo poněkud zimním počasím, ale malebnost města a množství historických památek nám prohlídku bohatě vynahradili. Následovala prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi. Prohlídku jsme zahájili nejstarší částí – Auschwitz I.. Při vstupu na nás zapůsobila atmosféra celého areálu, obehnaného ostnatým drátem. ARBEIT MACHT FREI – lež, která byla napsána na bráně koncentračního tábora, byla jen začátkem všech hrůz, se kterými jsme se zde seznámili. Celé místo se skládalo z bývalých vojenských kasáren, na jejichž rozvoji se podíleli vězni sami. Co na nás zapůsobilo asi nejvíce, byly věci obětí – kufry, vlasy, boty, brýle, dětské oblečení, hygienické potřeby apod. Místem největšího utrpení byl zajisté trestný blok 11, a dále plynová komora, kterou jsme rovněž navštívili. Po skončení prohlídky jsme se přesunuli autobusem do Auschwitz II. – Birkenau – tedy do druhé části naší exkurze. Zvláštním dojmem působily koleje, po kterých přijížděly transporty z celé Evropy a které rozdělovaly tábor na dvě části – ženskou a mužskou – a které vedly až k osudným plynovým komorám, v nichž našli smrt statisíce lidí z celé Evropy. Odhaduje se, že v obou táborech bylo zavražděno až 1,1 milionu lidí – zejména Židů, dále Romů, sovětských válečných zajatců, politických vězňů a dalších. To vše ze zvůle nacistického režimu, který se tak snažil „vyčistit“ Evropu od všech, kteří nesplňovali jejich představu o „vyvolené panské rase“. Zvláště v dnešní vyhrocené době je víc než přínosné připomínkou těchto hrůz posilovat vědomí o tom, kam až mohou člověka zavést choroby zvané moc, nenávist či strach…
Mgr. L. Guňková, Mgr. P. Provaz

všechny fotografie najdete zde

 

Během školního roku v rámci hodin přírodopisu se žáci 8. ročníku seznamovali jak teoreticky tak prakticky se základy první pomoci. Aby měli ještě větší možnost si tyto dovednosti osvojit, bylo pro ně dne 24.4. nachystáno dvouhodinové školení. Školení, které vedla paní ředitelka OS ČČK MUDr. Vladyková spolu s další lektorkou výuky první pomoci, bylo velice zajímavé. Žáci nejen že si zopakovali a získali nové znalosti z oblasti první pomoci, ale též měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak působí chladící sprej, jakou mají saturaci krve, jak jsou znehybněni ve vakuových dlahách nebo co zajistí izotermická fólie. Též všichni žáci obdrželi ilustrované brožury se základy první pomoci. Ještě v témže týdnu měli zájemci z 8. tříd možnost zasoutěžit si v poskytování první pomoci během školního kola soutěže Mladých zdravotníků. Pět nejšikovnějších z nich bylo následně vysláno do okresního kola této soutěže. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků se konala 4.5. tradičně v okolí DDM v Olomouci. Hlídka ve složení J.Vrtalová, A.Krejzarová, K.Zapletalová, V.Zdařilová a D.Pokorný předvedla hezké výkony jak při ošetřování reálně namaskovaných poranění, tak v obvazové technice i při transportu zraněných a obsadila 3. místo! Soutěžícím blahopřeji, děkuji za reprezentaci školy a přeji, aby se v situacích, kdy je potřeba poskytnout první pomoc, nebáli a dokázali poraněnému pomoci!
Mgr. Eva Doleželová

všechny fotografie najdete zde

V úterý 9. května proběhlo v dopoledních hodinách vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, kterou již dlouhá léta pořádají pro naše žáky I. stupně členové SDH Dolany. Tentokráte proběhla soutěž na téma Historie požární ochrany a nutno podotknout, že se opět sešlo spoustu pěkných výtvarných prací. Vybrat tak ty nejlepší jistě nebylo snadné. Součástí vyhlášení byla také ukázka hasičské techniky a beseda na téma požární ochrana. Ještě jednou děkujeme všem členům SDH Dolany za zajištění pěkné soutěže pro žáky naší školy.

všechny fotografie najdete zde

V pátek 5. 5. 2017 nás do družiny přijeli navštívit dva policejní psovodi, kteří s sebou dovezli dva služební psy. Ročního Německého ovčáka Edmontona  a sedmiletého Rottweillera  Ramona. Nejdříve nám svou poslušnost předvedl Edmonton, který za každý správně provedený povel dostal za odměnu pamlsek. Poté nám svou poslušnost předvedl Ramon, který už nedostával odměnu za každý povel, ale dostal po skončení ukázky poslušnosti odměnu ve formě nejoblíbenější hračky. Následně si jeden z policistů oblékl ringový oblek a stal se figurantem. Pak nám psovod s Rottweillerem Ramonem         předvedli, jak probíhá spolupráce psa a psovoda při zatýkání pachatele v různých situacích. Po ukázkách policisté dětem ukázali svou výzbroj (cvičnou a služební zbraň a obušky),  výstroj pro pořádkovou službu a také neprůstřelnou vestu a helmu. Obě výstroje si děti mohly vyzkoušet. Ti, co si troufli , si také mohli vyzkoušet část ringového obleku, aby okusili jeho tíhu. Pár nejrychlejších šťastlivců hledačů si na památku odneslo prázdné náboje vystřelené z cvičné zbraně. Celý program utekl velmi rychle a policisté se s námi rozloučili zapnutím policejního majáku a sirény. Tímto bych chtěla oběma policejním psovodům velmi poděkovat za poučné, ale přitom zajímavé a zábavné odpoledne. A jelikož se akce dětem velice líbila, doufám, že si ji zase někdy zopakujeme.

Bc. Veronika Bednaříková

všechny fotografie najdete zde

Proj. den historie školy

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky