V měsíci listopadu se naše škola opět po roce zapojila do Brněnské logické hry s názvem BRLOH. Jedná se o týmovou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, ve které čtyřčlenné týmy řeší během tří týdnů tři sady deseti logických úloh. Odhalit správné řešení často vyžaduje velkou trpělivost a přesnost. Týmu ve složení Jakub Marchovský, Jan Dlabaja, Štěpán Masařík a Karel Frömmel se podařilo během tří semifinálových kol vyřešit 21 logických úloh, a postoupit tak do Malého finále. Celkově tento tým obsadil z 360 přihlášených týmů z ČR i Slovenska krásné 37. místo v kategorii základních škol. Gratulujeme!

Mgr. M. Medková

V pátek 7.12.2018 naše škola uspořádala pro žáky 9. ročníku a 8.A poznávací zájezd do adventní Vídně. Děti nastoupily do autobusu v Dolanech, kde měly velmi zkušeného průvodce, který krátil čas cesty zajímavým povídáním o Vídni, jejích památkách, historii Vídně a vánočních trhů. Počasí nám zpočátku nepřálo, dokonce i pršelo. Po příjezdu Vídně bylo vše jinak. Už zámek Schonbrunn byl zalitý sluníčkem. Teplota v centru města byla mnohem příjemnější pět stupňů celsia a celou dobu svítilo zimní slunce. První zastávka po příjezdu do Vídně byla v Schonbrunnu. Zde žáci nahlédli do chodeb zámku, přilehlých zahrad a navštívili stánky na zámeckém nádvoří. Celou vánoční atmosféru podtrhla vánoční výzdoba, hudba a vánoční strom uprostřed nádvoří. Autobusem jsme se přesunuli do centra města. Zde začala naše poznávací cesta u jedné z největších památek Vídně – Dómu Svatého Štěpána. Vysvětlili jsme si výzdobu adventního věnce, symbolické barvy na adventním věnci a celou historii jeho vzniku. Ochutnali jsme také výborný punč. Některé děti si prohlédli Vídeň i z vyhlídkové věže dómu, kam vede asi 340 schodů. Prošli jsme dál směrem k Hofburgu a cestou obdivovali krásnou vánoční výzdobu celé Vídně. Další zastávkou byla návštěva přírodovědného muzea. Děti viděli autentické ukázky z historických vykopávek na vlastní oči. Výstava některých prehistorických zvířat byla velmi povedená. Děti si tak udělali konkrétní představu o již získaných vědomostech ze školních lavic. Večer po setmění jsme navštívili největší a také velmi oblíbený vánoční trh u Vídeňské radnice. Byla zde spousta stánků s občerstvením, hračkami, betlémy a vánočními ozdobami. Přilehlý park byl vyzdoben i se stromy, které ve tmě nádherně zářily. Zde měli děti rozchod a každý si koupil něco na památku k snědku nebo pití.Okolo 18:00 hodiny jsme se s Vídní pomalu loučili a vraceli se autobusem zpět do České republiky.
Všichni si zájezd užili, celou dobu panovala velmi příjemná atmosféra. Někteří nakoupili drobné vánoční dárky, ochutnali místní speciality a zpáteční cestu autobusem využili k veselému sdělování zážitků.

Mgr. E. Hejtmánková

všechny fotografie najdete zde

Tak jako každý rok i letos se vypravil 5. prosince do tříd na prvním stupni naší školy a do mateřských školek Mikuláš, čert a andělé. Děti ve třídách a školkách si připravily básničky a písničky. A i když někteří z nich měly z počátku strach, že je čert unese, nakonec se všichni radostí usmívali a Mikuláš s anděly měl pro ně nachystanou i malou odměnu za básničky a písničky, které děti přednesly. Mikuláš s nadílkou tak postupně navštívil třídy na I. stupni naší základní školy, MŠ Dolany, MŠ Tovéř, Dětskou skupinu Sedmikráska a MŠ Véska. Všem zúčastněným děkujeme za pěknou nadílku.

 

I letos se naše škola již tradičně zúčastnila sbírky Vánoční hvězda 2018 neziskové organizace Šance, která pracuje na tom, aby náročná léčba onkologicky nemocných dětí byla co nejvíce zpříjemněna a jejich návrat po uzdravení do normálního života byl co nejjednodušší. Tato organizace působí na Dětské klinice FN a LF UP v Olomouci a má působnost pro střední Moravu. Díky našim žákům i pracovníkům školy, kteří si zakoupili v rámci sbírky květinu, jsme přispěli na to, aby se mohly zlepšit podmínky pro tyto závažně nemocné děti. Za základní školu bylo celkově vybráno 22750 Kč. Děkujeme paní učitelce z MŠ Dolany Bc. M. Prosové a paní asistentce Mgr. G. Plaché za organizaci a zajištění celé sbírky pro naši školu a také všem, kteří si u nás tuto vánoční hvězdu zakoupili.
Mgr. Jana Horáková

V sobotu 1. prosince 2018 v dopoledních hodinách, proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Pro všechny návštěvníky měli pedagogové připravený zajímavý a zábavný program ve třídách. V přízemí se mohly děti věnovat výtvarné práci, v suterénu vyzkoušet svoji zručnost na školní střelnici. V prvním patře měli návštěvníci možnost vymodelovat si výrobek v keramické dílně nebo tvořivých činnostech, vyzkoušet své vědomosti z dob, kdy ještě chodili do školy, zahrát si deskové hry či shlédnout pěkné představení v anglickém jazyce. V druhém patře pak na návštěvníky čekala přehlídka živých zvířátek, logické a deskové hry pro pokročilé,  výukové programy na počítačích a nechyběly ani zajímavé chemické pokusy. Na závěr bylo pro všechny návštěvníky připraveno kulturní představení žáků školy, kteří všem přítomným předvedli své taneční dovednosti. Na závěr vystoupila i školní hudební skupina Migréna. Celé dopoledne proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře a kdo dorazil, rozhodně nelitoval. Ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se opět za rok.

všechny fotografie najdete zde

Školní tradice, vítání Vánoc a exkurze v Praze

I na víkend jsme pro naše hosty připravili bohatý program. V sobotu se zúčastnili Dne otevřených dveří a mohli si tak projít školu a seznámit se s ní. Mnozí z žáků se rovněž zapojili do připravených zábavných činností – střelba, logické hry nebo keramika. Společně s našimi žáky si připravili rovněž krátké vystoupení v tělocvičně školy. V poledne se konalo setkání nejen učitelů, ale rovněž i žáků a v podvečer všichni společně zavítali na Rozsvěcování vánoční stromu v Dolanech. V neděli ráno pak naši partneři v doprovodu pedagogů školy odjeli do Prahy, kde byla připravená exkurze v anglickém jazyce. Celý výlet, až na rozmary počasí, se velmi vydařil a našim zahraničním partnerům se moc líbil. V pondělí v dopoledních hodinách pak naši hosté odletěly zpět do svého domova. 

Národní tradice a zvyky

V pátek jsme společně s našimi partnery sdíleli některé z našich tradičních zvyků. Na úvod mohli žáci shlédnout vystoupení v krojích a následně si i vyzkoušet, jak jim kroj sluší. Společně si zazpívali některé moravské písně a vyzkoušeli si i vlastní choreografii. Následoval společný kvíz – soutěž o vědomostech jednotlivých zemí – o jejich minulosti, současnosti, tradicích a zvyklostech. No a na závěr jsme pak společně zdobili vánoční perníčky, které si i někteří rovnou snědli. 

 

všechny fotografie najdete zde

Exkurze Olomouc

Ve čtvrtek 29. listopadu naši vybraní žáci společně s dětmi se školy z Portugalska a Itálie navštívili Olomouc. Nejprve naše kroky vedly do Arcibiskupského paláce, kde proběhla prohlídka s velmi milou paní průvodkyní. Tuto prohlídku vedla v anglickém jazyce tak, aby byla pro nás všechny nerodilé mluvčí dobře srozumitelná. Katedrála svatého Václava byla naším dalším cílem. Prohlédli jsme si ji i zevnitř. Dále jsme prošli historické centrum Olomouce – včetně obou náměstí, kde žáci měli rozchod – a exkurzi jsme zakončili v Pevnosti poznání. Po celou tu dobu žáci i fotografovali a natáčeli krátká videa.

všechny fotografie najdete zde

Přivítání

V úterý v odpoledních a večerních hodinách přivítali naši žáci v Praze na letišti své kamarády a učitele z partnerských škol v Itálii a Portugalsku, kteří nás přijeli navštívit v rámci realizace projektu Our common past and contemporary European values. Po příjezdu do Dolan se zahraniční studenti ubytovali v rodinách našich žáků. Na středu pak byl připraven bohatý program. Nejdříve jsme naše partnery přivítali v tělocvičně školy, pozdravit je přišel i starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka. Následně probíhaly v učebně prezentace o jednotlivých zemích, regionech a školách. Společně jsme vyzkoušeli i komunikaci přes e-twining a na závěr vybrali logo našeho projektu. V odpoledních hodinách pak proběhla exkurze po obci Dolany a místní farnosti. 

všechny fotografie najdete zde

 

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _