Od dnešního dne celý týden mohou žáci naší školy hlasovat o nejlepší návrh na školní mikinu či tričko. Hlasovat můžete zde na webových stránkách a to kliknutím na odkaz pod článkem nebo v pravé části webových stránek. Hlasování probíhá pouze týden a to do 11. prosince 2019. Následně Vás seznámíme s výsledkem hlasování. https://schoolsunited.cz/hlasovani/38f11f1e

V úterý 3.12.2019 prezentovaly žákyně 8.A, Evelína Traganová, Adéla Klabalová a Adéla Odstrčilová, svou kampaň na žákovské konferenci v Olomouci. Rozhodly se uspořádat sbírku pro azylové domy v Olomouci. Do těchto domovů zavolaly a zjistily, že by se jim nejvíce hodily hygienické a školní potřeby. Ke kampani vyrobily a rozvěsily plakáty a informovaly žáky a učitele skrze školní rozhlas. Nakonec se jim podařilo vybrat celkem 18 banánových krabic plných věcí – nejen hygienických a školních potřeb, ale i oblečení, knížek a hraček. Azylové domy v Sokolské a Holečkové ulici, kam jsme všechny věci převezly, byly za naši podporu velice rádi. Obrovské poděkování patří děvčatům za jejich iniciativu a zároveň všem, kteří se do sbírky zapojili. Moc děkujeme! Mgr. G. Šťastná

Ve středu 4. prosince navštívila naši školu trenérka Atletického klubu Šternberk Mgr. Alexandra Malá, která žákům 4. tříd připravila v tělocvičně zábavnou hodinu s využitím pomůcek z atletické sady. Děti si v rámci kruhového tréninku mohly vyzkoušet na sedmi stanovištích různé netradiční atletické disciplíny – překážkový běh, běh přes „žebřík“, skok z místa, skoky „vpravo-vlevo“, hod medicinbalem, hod na cíl a hod oštěpem.
Hodina měla dětem nejen představit nové pomůcky a metody v atletickém tréninku, ale i zpříjemnit předvánoční čas. Obojí se podařilo a děti si odnesly skvělé zážitky. Mgr. Irena Daduová

V sobotu 30. listopadu proběhl dopoledne na naší škole Den otevřených dveří. Pro všechny návštěvníky byl připraven velmi zajímavý program, občerstvení a na závěr kulturní představení žáků naší školy. Všichni, kteří přišli, si tak mohli vyzkoušet vyrobit něco zajímavého v tvořivých dílnách, zahrát si zajímavé deskové a logické hry, shlédnout zábavné chemické pokusy nebo se stát na chvíli přírodovědným badatelem. Na závěr dopoledne pak svým tanečním vystoupením potěšily všechny přítomné žákyně z I. a II. stupně, žáci III. tříd předvedli své dovednosti v anglickém jazyce a školní kapela zahrála tři písničky. Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na viděnou opět na některé podobné akci. 

všechny fotografie najdete zde

Dne 29.11. se v ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka uskuteční sbírka pro azylové domy Sokolská a Holečková. Pro žáky školy tu budeme o velké přestávce, dále bude pokračovat od 13:00 do 15:00. Přispět můžete:školními potřebami, hygienickými potřebami, nepoškozeným oblečením a nepoškozenými hračkami-ne plyšáky z hygienických důvodů. Za všechny rodiče a děti z azylových domů děkujeme.

Žáci VIII. A

V sobotu 23. listopadu proběhlo na Obecním úřadě v Dolanech, už podruhé v tomto školním roce, slavnostní vítání nových občánků. Je dlouholetou tradicí, že tuto akci obohatí svým vystoupením v krojích několik žaček naší školy. Tentokrát to byly : Eliška Dubravová, Adélka Jarošová, Viktorie a Anežka Doleželovy z 5. tříd, Agátka Štouračová a Kateřinka Stenchláková ze 2.třídy. Program složený z dětských básniček a hanáckých písní s doprovodem p. učitele Hinera ze ZUŠ se všem hostům velmi líbil. Děvčatům patří dík za ochotu věnovat svůj volný čas pěkné akci pro druhé. Mgr. J. Hausnerová