16. listopadu dosáhli naši žáci VIII. – IX. ročníku významného úspěchu v matematické soutěži Matemánie, kterou pořádá Gymnázium Šternberk. Soutěž s přehledem vyhráli a to o 16 bodů před druhým umístěným. Všem žákům – T. Beránek, L. Masařík (IX. A), A. Rožnovská, T. Jurda (VIII. A) a rovněž i jejich učitelům (Mgr. Medková, Mgr. Doleželová) gratulujeme za veliký úspěch a perfektní reprezentaci naší školy.

Od začátku nového školního roku ještě neuběhly ani tři měsíce a žáci 2. stupně již absolvovali několik preventivních vzdělávacích pořadů. Letos jsme rozšířili spolupráci s paní Ivanou Kafkovou, specialistkou na drogovou kriminalitu a kriminalitu mládeže, která pro naše žáky připravila několik projektů. 5. října žáci devátých tříd byli seznámeni srozumitelnou formou se základním právním minimem, Občanským zákoníkem a Trestním zákoníkem. Byly jim také vysvětleny pojmy jako přestupek, trestní čin, trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých a byli vedeni k uvědomění si zodpovědnosti za své chování a jednání. Závěr besedy byl věnován otázkám žáků. Žáci pořad hodnotili jako přínosný pro jejich další život.
V sedmém ročníku jsme zrealizovali projekt sebeobrany. Tuto vzdělávací akci jsme zařadili do prevence žáků už v minulém roce a na základě kladných ohlasů proběhla letos postupně ve všech třech sedmých třídách. Během měsíce října a na počátku listopadu v matematické učebně byli žáci poučeni o tom, jak se zachovat v případě nebezpečí, jak zvládnout situaci, kdy jim hrozí ohrožení nebo napadení neznámou osobou, jak se v těchto nebezpečných situacích bránit. V průběhu dvouhodinového školení žáci prošli teoretickým výkladem, ale i praktickými ukázkami sebeobrany. V praktické části, v níž byly navozovány různé nebezpečné situace, si mohli přímo na sobě vyzkoušet své reakce, způsoby zneškodnění soupeře nebo možnost záchrany útěkem. Projekt se žákům líbil, zvláště chlapci 7. A se dožadovali dalších informací.
Pro žáky šestých tříd pravidelně na podzim ve spolupráci se sdružením ONŽ Olomouc je připravena beseda na téma Jak si nenechat ublížit. Žákům je vysvětleno, jak se chovat při setkání s neznámým člověkem, jak předcházet nebezpečí, učí se asertivnímu jednání. 7. listopadu se besedy zúčastnili žáci 6. B, v 6. A proběhne 22. listopadu.
Rozhodli jsme se také využít interaktivních zážitkových lekcí, které pro školy připravuje olomoucké D – centrum. V pátek 24. listopadu si tak žáci 7. B přímo v prostředí Dramacentra budou moci zahrát roli v příběhu kluka, který má problémy doma i ve škole a musí je nějakým způsobem řešit. Tato preventivní lekce má směřovat k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, předcházet sociálnímu vyloučení jedince z kolektivu. Těšíme se tedy na nové prostředí a alternativní způsoby práce.
Mgr. I. Pohlová
školní metodik prevence

V měsíci říjnu se žáci 2. stupně již třetím rokem zúčastnili česko-slovenského projektu pro základní školy, který vyhlásily Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Děti měly vytvořit záložky do knih s motivem knižních příběhů a vyměnit si je potom s partnerskou školou ze Slovenské republiky.
Škola, se kterou v rámci projektu spolupracujeme, je z Prešova. V této chvíli již máme pro jejich děti vyrobené záložky, nachystané k odeslání. Žáci je v rámci výtvarné výchovy (p. uč. Gazdíková, p. zást. Horáková, p. uč. Chromá) vyrobili a ozdobili ilustracemi z oblíbených knih, provázky, mašličkami apod., každý byl tak tvůrčí, jak dokázal. V tomto týdnu k nám už i dorazily záložky z Prešova, které mají potěšit zase žáky naše.
Mgr. Jana Horáková

Ve středu 8. 11. žáci 6. až 9. tříd mohli zhlédnout představení Romeo a Julie v podání Divadla jednoho herce z Hradce Králové. Někteří se s nejslavnějším milostným příběhem světového dramatu seznámili poprvé, pro jiné to bylo připomenutí si jeho obsahu a další rozšíření obzorů, jak jinak může být pojatá divadelní hra.
Celým dějem nás citlivě provázel jediný herec – Truhlář – ve společnosti svých loutek – Romea a Julie, ostatní postavy dramatu zastupovaly předměty, které běžně naleznete na ponku truhlářské a řezbářské dílny: nebozezy, hoblík, sekera atd. Těm všem dokázal představitel Truhláře vdechnout život a hned tu byly další postavy hry – manželé Kapuletovi, chůva, Tybalt … A právě díky postavě Truhláře tak pro nás, byť jen na jednu hodinu, ožil prastarý a slavný příběh nenaplněné lásky mladých milenců z města Verony, který má přesah zatím do každé doby.

Mgr. Jana Horáková

všechny fotografie najdete zde

Poslední den před podzimními prázdninami byl pro žáky připraven projektový den s názvem Naši slavní sportovci.Na prvním stupni se žáci rozdělili do třech skupin a mohli si vyzkoušet sportovní zdatnosti v disciplínách olympijského víceboje v tělocvičně školy, pro druhou skupinu byla připravena beseda s českým olympionikem a třetí skupina žáků měla připravena program o olympijských hrách na interaktivních tabulích. Po 45 minutách se vždy žáci prostřídali tak, aby se každý z nich mohl se vším dokonale seznámit .Podpořit děti v jejich zájmu o sport a povyprávět si s nimi přišel veslař pan Pavel Konvička, trojnásobný účastník olympijských her v Mnichově, Montrealu a Moskvě. Na interaktivních tabulích mohly děti sledovat ceremoniály při předávání medailí, seznámit se s pěti nejúspěšnějšími sportovci ČR, s různými sportovními příběhy o úsilí, snaze a spolupráci. K dispozici jim také byly i knihy a encyklopedie ze sportovního prostředí.Ukázky svého sportovního umění s přímou videodokumentací ze závodů přišel dětem předvést pan Petr Trnka, závodník mistrovství Evropy v závodech do vrchu a v tělocvičně si žáci vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost, obratnost a výdrž při plnění odznaku olympijského víceboje. Na závěr pak zhodnotili průběh celého dopoledne, svěřili se se svými sportovními zkušenostmi a dovednostmi a povídali si o otázkách k danému tématu. Na II. stupni byli žáci rozděleni do deseti skupin napříč ročníky.  První část dne byla zaměřena teoreticky, kde se žáci seznámili s Olympijskými hrami a našimi nejslavnějšími sportovci z historie a současnosti. Druhá část byla zaměřená prakticky, kdy si měly jednotlivé skupiny vymyslet: název země, vyrobit vlajku a malé vlaječky na povzbuzování, složit a natrénovat pokřik, rozdělit se na jednotlivé soutěžní disciplíny olympijských her. V závěrečné části se žáci shromáždili v tělocvičně, kde proběhlo slavnostní zahájení olympijských her, žáci soutěžili v pěti disciplínách: Hod vlaštovkou, Slepý slalom, Olympijský kvíz, Jízda na žíněnce a Ping-pong dribbling. Nejlepší účastníci byli na stupních vítězů odměněni patřičnou medailí. Nakonec proběhlo závěrečné vyhlášení celkového vítěze a všichni účastníci byli odměněni sladkou odměnou. Projektový den se vydařil, byl kladně hodnocen a nesl se v duchu Olympijských her a ideí.

  všechny fotografie najdete zde

Všem žákům naší školy i jejich rodičům přejeme příjemné podzimní prázdniny.

Kultur. př. – 300 let školy

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky